Skip to main content
Bankovná knižka
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Peniaze - Bankovná knižka

Formulár má podobu sprievodcu a poskytuje prehľad pohybov v ponuke Peniaze - Banka

.

Obsahuje polia:

Bankový účet

Vyberte požadovaný bankový účet z rozbaľovacieho zoznamu.

Dátum vydania od-do

Aktuálne dátumy sú automaticky prednastavené.

Po nastavení polí stlačte tlačidlo. Vytvorí sa tlačová zostava Bankbook.

Môžete si ho potom vytlačiť, zobraziť ako PDF, poslať atď.

Did this answer your question?