Skip to main content
Kredity

Ako vykonať vzájomné zápočty v rozhraní REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zápočet je fiktívny bankový výpis, ktorý sa používa najmä na úhradu pohľadávok a záväzkov na základe zápočtov.

<?xml version="1.0"?>

V prípade pripravených faktúr je možné vykonať dobropisovanie takto:

<?xml version="1.0"?>

Môže sa stať, že sumy na uhrádzajúcom a uhrádzanom doklade sa nezhodujú (zostáva časť, ktorá sa má uhradiť), v takom prípade sa dovoz riadi hodnotou v príznaku zvyšku. Je možné vybrať nasledujúce hodnoty:

 • nie: zvyšok sa nesmie vyskytnúť; ak sa vyskytne, je to chyba

 • castecnaReimbursement: ak je suma na uhrádzajúcom doklade nižšia ako na uhrádzanom doklade, ide o čiastočnú úhradu

Zrušenie párovania možno vykonať podobným spôsobom:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <vzajemny-zapocet>
  <id>k&#xF3;d :ZAP+0016/2017</id>
  <vaporization>
   <uhrazovanaFak type="fakt&#xFA;ra-vydan&#xE1;">k&#xF3;d:FAV1</uhrazovanaFak>
  </vaporization>
 </vzajemny-zapocet>
</winstrom>
Did this answer your question?