Skip to main content
Stav zásob k dátumu

Ako zistiť aktuálny stav skladu prostredníctvom rozhrania REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Stav skladu môžete skontrolovať prostredníctvom rozhrania REST API na adrese URL:

/c/{firma}/warehouse-state-to-date, kde {firma} je identifikátor databázy spoločnosti.

Parametre

Parameter

*

Popis

Predvolená hodnota

sklad

×

Identifikátor skladu, ktorý môže byť zadaný ako:

  1. Celočíselný identifikátor

  2. vyhľadávací kód(kód:WAREHOUSE_CODE)

dátum

Dátum, ku ktorému sa kontroluje stav skladu. Do výpočtu sú zahrnuté skladové pohyby s dátumom vystavenia do uvedeného dátumu vrátane.

Aktuálny deň

* = povinný parameter

Príklady

  • GET /c/demo/stock-status-to-date?stock=4

  • GET /c/demo/stock-status-to-date?stock=code:STOCK&date=2012-12-12

Did this answer your question?