Skip to main content
Stav zásob k dátumu vo webovej aplikácii

Ako zobraziť stav zásob k dátumu vo webovom rozhraní?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Podobne ako v aplikácii pre počítače, aj prostredníctvom webového rozhrania môžete zobraziť stav skladu k danému dátumu. Môžete ju vyhľadať pomocou vyhľadávača v záhlaví agendy.

Po kliknutí na agendu Stav skladu k dátumu sa zobrazí výzva na zadanie vstupných parametrov - Sklad a Dátum, ku ktorému sa má stav skladu zobraziť.

Po potvrdení sa zobrazia všetky stavy skladových kariet pre zadaný dátum a zadaný sklad.

Did this answer your question?