Skip to main content
Prepojenie ABRA Flexi

Integrácia prepojením s ABRA Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Keď sa pozeráte na záznam v informačnom systéme, niekedy sa potrebujete pozrieť na záznamy v ekonomickom systéme. Predtým ste ho museli otvoriť, nájsť hľadaný záznam a vykonať akciu. Pomocou systému Flexi môžete priamo odkazovať na operáciu.

Prepojenie môže viesť na jednotlivé výpisy (vystavené faktúry), na filter výpisov (zaplatené, nezaplatené) alebo priamo na konkrétnu operáciu (vytvorenie novej faktúry pre konkrétnu spoločnosť).

Skladbu odkazov možno vytvoriť kliknutím v aplikácii a je plne dokumentovaná.

Did this answer your question?