Báze znalostí

Zde naleznete odpovědi na běžné otázky spojené s prací v ABRA FlexiBee či jak řešit nestandardní situace a chybové stavy. Nenašli jste odpověď nebo znáte lepší řešení konkrétního problému? Ozvěte se nám.


Připravili jsme pro Vás nové verze FlexiBee - 2020.1.0 - 1.0.7

Přehled hlavních změn ve FlexiBee (20.1.2020 - 19.2.2020):
Přikládáme výpis nejzásadnějšíh změn, kompletní přehled změn naleznete na našem webu.

Legislativa:

 • Aktualizace výpočtu mezd pro rok 2020:
  • Zvýšení všeobecného vyměřovacího základu na 32.510 Kč a s tím související zvýšení solidární daně a zvýšení maximálního vyměřovacího základu sociálního pojištění na 1.672.080 Kč.
 • Podpora pro eNeschopenky:
  • Aktuální verze FlexiBee přináší základní podporu eNeschopenek v podobě výše uvedených výstupů Příloha k žádosti o dávku a Hlášení zaměstnavatele o ukončení nemoci, kterými lze vygenerovat potřebné XML soubory pro odeslání do datové schránky nebo k nahrání na ePortál ČSSZ.
 • Aktualizace mzdových formulářů a výstupů:
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2020 pro zálohovou (MFin 5460 – vzor č. 28) i srážkovou daň (MFin 5460/A – vzor č. 7),
  • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2019 (MFin 5460/1 – vzor č. 24).

Vylepšení:

 • Licencím pro účetní kanceláře se odkládá upozornění a následná omezení přístupu po skončení platnosti pronájmu proti normálním licencím o 7 dnů.
 • Načítání faktur ve formátu ISDOC podporuje XML prefixy jmenného prostoru.
 • Zlepšení podpory pro tisk starších uživatelských reportů. Pokud selže tisk reportu pomocí nové knihovny JasperReports 6.11, aktivuje se automaticky tzv. režim kompatibility, kdy dochází on-line při tisku k převodu reportu do nové verze.
  • Převod probíhá na úrovni kompilované podoby reportu a nemusí být 100%! Doporučujeme kontrolu funkčnosti všech uživatelských reportů a v případě potíží jejich převod ze zdrojové podoby pomocí nového Jaspersoft Studio.
  • Jedná se o dočasné řešení pro usnadnění přechodu na novou verzi tiskové knihovny. Veškeré potíže s tisky nám prosím ohlaste na technické podpoře.
  • Pokud budou výsledky automatické konverze reportů uspokojivé, implementujeme v některé z příštích verzí FlexiBee zpětnou aktualizaci reportu v databázi.

Údržba:

 • Aktualizace skenování příloh:
  • zlepšení podpory na macOS Catalina,
  • na MS Windows zahozen zastaralý způsob skenování pomocí rozhraní TWAIN s využitím knihovny MFC71.dll.

Opravy chyb:

 • Opraveny chybějící texty v tiskových výstupech, ke kterým mohlo dojít na Windows 7/8/10 po aktualizaci Javy:
  • Problém byl vyřešen aktualizací zastaralé knihovny pro tisky JasperReports Library verze 4.7 (z roku 2012) na aktuální verzi 6.11. Nová verze přináší kromě moderního návrháře tiskových sestav Jaspersoft Studio také užitečnou možnost automatického přizpůsobení velikosti písma, která zabraňuje mizení textu.
 • Opravy chyb při práci se soubory ve formátu ISDOC:
  • Export faktur do ISDOC vytvářel nevalidní soubory díky chybně uvedeným odkazům na přílohy.
  • Lze importovat i soubory, které mají méně obvyklé uspořádání dat v části s digitálním podpisem souboru (element <X509Data>).
 • Ladění tisků po aktualizaci na JasperReports 6.11:
  • tisk reportů obsahující čárové kódy končil chybou „Nepodařilo se vytisknout tiskovou sestavu…“,
  • vyřešeno občasné mizení nadpisu na některých účetních výstupech (např. Obratová předvaha) na operačním systému MS Windows.
 • Funkce Otevřít doklad na nástrojové liště oken s Přehledy položek dokladů končila chybou aplikace.

Kompletní přehled změn naleznete na našem webu.


Báze znalostí