Báze znalostí

Zde naleznete odpovědi na běžné otázky spojené s prací v ABRA FlexiBee či jak řešit nestandardní situace a chybové stavy. Nenašli jste odpověď nebo znáte lepší řešení konkrétního problému? Ozvěte se nám.


Připravili jsme pro Vás novou verzi FlexiBee - 2019.3.1

Přehled hlavních změn ve FlexiBee (24.11.2019):
Opravné verze na základě verze 2019.3.1 a jejich přehled změn naleznete na našem webu.

  Nové funkce

  • Nová volba Ukázat přílohu v kontextovém menu v tabulkových seznamech zobrazí hlavní přílohu příslušného záznamu bez nutnosti otevírání editačního formuláře. Pro rychlé zobrazení přílohy lze také využít klávesovou zkratku F5.

  Vylepšení:

  • Vylepšená agenda pro Rezervace:
   • na seznam rezervací bylo přidáno tlačítko Otevřít doklad, které otevře formulář objednávky, pro kterou byla příslušná rezervace vytvořena (pokud se váže na objednávku),
   • hodnota sloupce Obchodní položka rezervace se zobrazuje ve srozumitelném formátu: „Interní číslo objednávkyČíslo položky objednávky“.
  • Služba Automatická tvorba spojení úhrady (pokročilá) byla doplněna o počáteční zpracování dobropisů, které se nejprve pokusí spárovat dobropisy přijaté i vydané s platbami, se kterými se shoduje ve variabilním symbolu a částce.
  • Na formuláři Vazby bylo tlačítko „+“ pro načtení další úrovně vazeb doplněno popisem: „+ Načíst další“. Tlačítko se navíc aktivuje pouze pokud lze očekávat načtení dalších hlubších vazeb.
  • Optimalizace řazení pracovních poměrů v nabídkách polí Pracovní poměr. Neukončené pracovní poměry jsou nabízeny před ukončenými, přičemž jsou ještě řazeny podle typu pracovního poměru.

  Údržba:

  • Výchozí maximální velikost využívané paměti (Java parametr -Xmx) pro klientskou aplikaci FlexiBee byla zvýšena na 1 GB.

  Opravy chyb:

  • Při prodeji přes prodejní kasu se v nabídce Kód z ceníku nabízí pouze ceníkové položky, které mají nastaven příznak Umožnit prodej na kase (karta Správa).
  • Na dokladech s přenesenou daňovou povinností se do generovaných položek zaokrouhlení přenáší Kód přenesení DPH.
  • Export vzájemných zápočtů v REST API obsahuje i jejich položky.
  • Opravena chyba REST API v realizaci objednávky, která mohla za určitých okolností způsobit přiřazení realizovaných položek do nesouvisející faktury.

  Báze znalostí