Báze znalostí

Zde naleznete odpovědi na běžné otázky spojené s prací v ABRA FlexiBee či jak řešit nestandardní situace a chybové stavy. Nenašli jste odpověď nebo znáte lepší řešení konkrétního problému? Ozvěte se nám.


Připravili jsme pro Vás novou verzi FlexiBee - 2019.1.

Přehled hlavních změn ve FlexiBee (28. 1. 2019):

Legislativa

  • Aktualizace výpočtu mezd a mzdových formulářů pro rok 2019 (více zde).

Nové funkce

  • Experimetální funkce: Pomocí nového atributu sourceId, lze vytvářet nové záznamy v REST-API jako kopie záznamu, který tento atribut identifikuje.

Vylepšení

  • Přidána možnost hromadné změny variabilního symbolu na bankovních výpisech.
  • Úpravou úrovně komprese se podařilo významně zrychlit vytváření záloh firem při minimálním nárůstu velikosti výsledného souboru.

Údržba

  • Ukončení podpory Java 7. FlexiBee nyní vyžaduje ke startu minimálně Javu 8.
  • Aktualizace struktury elektronických účetních výstupů Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML dle DPPDP8 a Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti v XML dle (DPZVD6).

Oprava chyb

  • Oprava výpočtů odpisů při technickém zhodnocení majetku.
  • Do analýzy prodeje dle odběratelů vstupují pouze doklady s vyplněnou firmou.
  • Oprava načítání variabilních symbolů z elektronických bankovních výpisů ve formátech camt.053.
  • A další.

    Na našich webových stránkách naleznete kompletní přehled změn. Verzi 2019.1 pro vlastní servery a lokální instalace získáte v sekci ke stažení. Do cloudových instancí bude verze nasazována postupně dle variant licence.

    Také jsme pro Vás připravili zimní cyklus webinářů na 1. čtvrtletí roku 2019.   

Báze znalostí