Báze znalostí

Zde naleznete odpovědi na běžné otázky spojené s prací v ABRA FlexiBee či jak řešit nestandardní situace a chybové stavy. Nenašli jste odpověď nebo znáte lepší řešení konkrétního problému? Ozvěte se nám.


Připravili jsme pro Vás novou verzi FlexiBee - 2019.3.0

Přehled hlavních změn ve FlexiBee (30. 9. 2019):
Opravné verze na základě verze 2019.3.0 a jejich přehled změn naleznete na našem webu.

Legislativa

 • Změny podle novely zákona o DPH ze dne 1.4.2019 s účinností od 1.10.2019:
  • Na dokladech s kartou Způsob zaokrouhlení přibyla nová volba Metoda zaokrouhlení. Byla přidána také na formuláře příslušných typů dokladů a na Formu úhrady.
  • Volba v nastavení firmy „Zaokrouhlení dokladu nezahrnovat do DPH“ má platnost pouze pro faktury, které mají zvolenou metodu zaokrouhlení „individuálně“.
  • Položky na dokladech s datem zdanitelného plnění (Datum zdaň. pl.) po začátku účinnosti novely nemohou použít Typ cenyvčetně DPH (koeficient)“.
  • Další informace o změnách můžete shlédnout ve videu.

Nové funkce

 • Na vystavované doklady na kartu Zaokrouhlení byla přidána volba Korekce DPH, která řídí generování položek dokladu Korekce rekapitulace DPH.
  Korekce vyrovnává jednotlivě pro každou sazbu rozdíl mezi součtem DPH
  jednotlivých položek a DPH vypočteném z celkové sumy za všechny položky.
 • Do tlačítkové lišty na kartě Sady a komplety v ceníku byla přidána nová funkce Kopírovat sadu, která umožňuje zkopírovat obsah jiné existující sady.
 • Nové funkce v Tabulkových pohledech:
  • Výběr řádků pomocí zaškrtávacích polí byl rozšířen o možnost vybírat řádky kliknutím kamkoli na řádek a současném podržení tlačítka Ctrl, pro označení jednoho řádku, nebo tlačítka Shift pro označení více řádků najednou.
  • Přidána možnost vložení obsahu vybrané buňky do schránky obvyklou klávesovou zkratkou Ctrl+C. Vybraná buňka je zvýrazněna podbarvením a rámečkem.

Vylepšení:

 • Na účetní výstup Podklady DPH byl přidán sloupec Uplatnit. zdaň. pl..
 • Účty s obratem ale nulovými zůstatky se nezobrazovaly v účetních výstupech (Hlavní kniha, Obratová předvaha, Stavy účtů). Dříve byly vykazovány pouze v sestavě Pohyby na účtech.
 • Na formuláři Vazby byla z důvodu zrychlení a ochrany před rekurzí, nastavena maximální hloubka zanoření vazeb dokladů.
 • Služba Odpočet zálohy/ZDD na přidávání položek faktury vydané umožňuje vybrat více záloh nebo ZDD najednou.
 • Služba Vytvořit vydanou zálohu byla přidána do nabídky služeb na formuláři Přijaté objednávky.

Oprava chyb:

 • Doklady odeslané mailem pomocí API obsahují všechny tiskové přílohy uvedené v Typu dokladu na kartě Tisk.

 • Mazání záznamů v API pomocí atributu action=”delete” ověřuje právo na mazání.
 • Kontrola zamykaných dokladů při Zamykání období nehlásí stornované doklady jako nezaúčtované.
 • Lze stornovat dobropis navázaný na fakturu, pokud nedošlo k následnému pohybu na skladě.
 • Na fakturu vytvořenou ze zálohy službou Vytvořit fakturu ze zálohy se přenese Jméno, Telefon a Email zodpovědné osoby.

Báze znalostí