Skip to main content
Prepínanie agend

Ako sa pohybovať v agendách webovej aplikácie

Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Všetky agendy sa prepínajú v hornom menu alebo v paneli spustenia. Hlavné agendy sú trvalo zobrazené v hornej lište pre rýchly prístup:

Po kliknutí na ikonu troch bodiek sa zobrazí úvodná plocha s ostatnými základnými agendami a ďalšie sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo Viac:

Pre rýchlejší prístup môžete vyhľadávať medzi agendami pomocou vyhľadávacieho poľa alebo filtrovať výsledky podľa skupín alebo abecedy.

Did this answer your question?