Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyZáznamy o majetku
Zavedenie mimoriadnych odpisov pre odpisovú skupinu 1 a 2
Zavedenie mimoriadnych odpisov pre odpisovú skupinu 1 a 2

Daňový balíček 2020/2021

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

V nasledujúcom článku si ukážeme, ktorú "odpisovú skupinu" si vybrať v prípade mimoriadnych odpisov odpisovej skupiny 1 a 2.

Táto možnosť mimoriadneho odpisovania sa vzťahuje na hmotný majetok zaradený do odpisovej skupiny 1 a 2 a obstaraný v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021. Majetok zaradený do odpisovej skupiny 1 sa odpisuje bez prerušenia počas 12 mesiacov rovnomerne do výšky 100 % obstarávacej ceny. Majetok v druhej odpisovej skupine sa potom odpisuje počas 24 mesiacov, pričom sa odpisy uplatňujú rovnomerne do výšky 60 % vstupnej ceny počas prvých 12 mesiacov a rovnomerne do výšky 40 % vstupnej ceny počas nasledujúcich 12 mesiacov. Takéto odpisy môže uplatniť len prvý vlastník takéhoto majetku a vyžaduje sa osobitný účtovný postup.

Vyššie uvedené mimoriadne odpisy sa týkajú daňových odpisov (odpisov, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní) - účtovné odpisy zostávajú rovnaké. Účtovné odpisy majetku (zaúčtované v účtovníctve) odrážajú, ako sa majetok opotrebúva v priebehu času.

Did this answer your question?