Provedeme kontrolu zaúčtování všech dokladů. V modulu Účetnictví – Účetní výstupy – Účetní deník + datum zaúčtování do posledního dne předchozího účetního období + filtr „Zaúčtováno = Ne“ zjistíme případné nezaúčtované doklady;  účtování doplníme.

Následná kontrola se skládá z několika částí:

  1. spojovací účet 395xxx – musí mít hodnotu 0,00;
  2. saldo – v nabídce Účetnictví – Účetní výstupy – Saldo vygeneruje účetní saldo postupně pro všechny účty označené jako „saldové“ (tyto účty byly použity jako primární pro zadání neuhrazených pohledávek/závazků); hodnota salda musí odpovídat koncovému stavu účtu z předchozího účetního programu;
  3. finanční hodnota stavů jednotlivých skladů (Zboží – Stav skladu k datu) musí odpovídat hodnotě příslušného účtu;
  4. sumy banky a pokladny – v modulu Peníze – Pokladna a Peníze – Banka – Sumy; stav jednotlivých pokladen a bankovních účtů musí odpovídat koncovému stavu účtů v obratové předvaze;
  5. koncové stavy všech účtů obratové předvahy musí souhlasit s předvahou původního software;
  6. Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát (nezaokrouhleno) musí souhlasit s původními sestavami.
Našli jste odpověď?