Modul řeší evidenci pohybů ve vašich pokladnách a na bankovních účtech, vytváření příkazů k úhradě. Položky pokladny a banky mohou být spárovány se záznamy ve fakturaci, pohledávkách a závazcích. U pokladního a bankovního dokladu je možné zadat souhrnné číslo, tj. u bankovního výpisu "číslo výpisu" a u pokladního dokladu se jedná o označení skupinového pokladního dokladu (několik paragonů účtujete jedním pokladním dokladem).

Našli jste odpověď?