Při prvním spuštění aplikace si musíte založit firmu, kterou budete účtovat, příp. ve které si chcete účetnictví "vyzkoušet". Máte možnost založit si neomezený počet firem bez ohledu na to, jakou variantu programu Flexi vlastníte.

Výběr firmy při spuštění Flexi

Pokud ve Flexi evidujete více firem, na tomto formuláři si při spuštění můžete vybrat, jakou z nich chcete právě otevřít. Ze seznamu v oddílu „Seznam firem“ si vyberete danou firmu a zvolíte ji dvojklikem nebo ji označíte kurzorem (firma zmodrá) a potvrdíte tlačítkem .

Máte-li účtovaných firem velké množství, můžete seznam firem filtrovat zadáním textu do pole nad jejich seznamem. Při zadávání textu nemusíte brát ohled na malá či velká písmena v názvu firem, stejně tak filtrování nerozlišuje, zda zadáte znak s diakritickým znaménkem či bez něj nebo se hledaný text nachází na samém začátku či uprostřed názvu firmy. Seznam firem je dle zadaného textu filtrován okamžitě (tj. tak jak píšete) a tak máte vždy jasný přehled, zda je potřeba filtr upřesňovat. Zadaný text, který není obsažen v názvu žádné firmy, zčervená.

Akce

Po pravé straně dialogu v oddílu „Akce“ je několik dostupných tlačítek.

Založit firmu

Stiskem tohoto tlačítka se otevře „Průvodce nastavením nové firmy“, pomocí kterého snadno založíte a nastavíte novou firmu. Po dokončení tohoto průvodce budete automaticky přesměrováni do nově založené firmy.

Přejmenovat

Stiskem tohoto tlačítka otevřete okno, pomocí kterého změníte název firmy, kterou máte označenou kurzorem.

Poznámka: Tento název nemění jméno firmy. Funkce je dostupná pouze tehdy, když máte administrátorská práva a v seznamu je alespoň jedna firma.

Odpojit firmu

Touto volbou provedete odpojení firmy ze seznamu. To znamená, že se již v seznamu firem nebude zobrazovat, ale bude stále dostupná v dialogu Odpojené firmy, odkud ji můžete snad připojit zpět. Při této akci nedojde k odstranění dat z účetnictví. Použití této funkce je vhodné, pokud máte v seznamu hodně firem a nechcete, aby se některé firmy v seznamu zobrazovaly, a zároveň je nechcete smazat. Funkce je dostupná pouze, když máte administrátorská práva a v seznamu je alespoň jedna firma.

Smazat firmu

Pomocí tohoto tlačítka můžete smazat označenou firmu, včetně všech účtovaných dat. Stisknutím tohoto tlačítka otevřete potvrzující dialog, kde jste varováni, že smazání firmy je nenávratné.

Současně vám dialog doporučuje firmu zálohovat. Pokud zálohu chcete provést, stisknete tlačítko

Aby se předešlo nechtěnému smazání firmy, je nezbytné zaškrtnou políčko:

Až po tomto zaškrtnutí se zpřístupní tlačítko:

Dle vámi vybrané volby je firma zazálohována, smazána nebo lze tuto operaci zrušit a firma smazána nebude:

Odpojené firmy

Tlačítko, kterým přejdete do dialogu Odpojené firmy, kde se nalézá seznam odpojených firem. Tlačítko je dostupné pouze tehdy, když existuje odpojená firma. Pomocí této volby zařadíte odpojenou firmu zpět do seznamu firem.

Obnovit ze zálohy

Funkce vám umožní obnovit data účtované firmy ze zálohy. Po klepnutí na tlačítko budete dotázáni na soubor se zálohou a následně na název firmy, pod kterým chcete mít obnovenou firmu v seznamu. Pokud zvolíte pro obnovenou firmu název, který již existuje, data původní firmy se nepřepíšou, vytvoří se nová firma se stejným názvem, která bude zařazena na konec seznamu. Funkce nemusí být přístupná, pokud nemáte administrátorská práva.

Pamatovat si výběr firmy

Při zaškrtnutí této nabídky si program bude pamatovat vaši poslední volbu a při dalším spuštění vám ji automaticky označí. V případě, že účtujete více firem, ale převážně pracujete s jednou konkrétní firmou, vám tato funkce usnadní otevírání firmy.

Výběr firmy během práce ve Flexi

Pokud pracujete v jedné firmě, ale potřebujete otevřít jinou a pracovat tam. Umožňuje vám to volba „Výběr firmy“, kterou naleznete v horní nabídce „Firma“. Po potvrzení se zobrazí dotaz, zda se chcete od firmy skutečně odhlásit.

Potvrzením tohoto dotazu otevřete formulář „Výběr firmy“, kde vyberete, jakou firmu si přejete otevřít.

Našli jste odpověď?