Stiskem tlačítka Odpojené firmy v dialogu Výběr firmy se dostanete do tohoto dialogu

V dialogu naleznete seznam odpojených firem tj. těch firem, které se nezobrazují v dialogu Výběr firmy.

  • Označením firmy v seznamu a klepnutím na tlačítko Připojit opětovně připojíte firmu a ta se začne zobrazovat v seznamu firem v dialogu Výběr firmy.

  • Označením firmy v seznamu a klepnutím na tlačítko Smazat se zobrazí potvrzující dialog, kde jste varováni, že smazáním firmy definitivně odstraníte všechna data.

Současně doporučuje nejprve firmu zálohovat. To potvrdíte kliknutím na tlačítko Provést zálohu. Aby se předešlo smazání firmy omylem, je ještě nutno označit v zaškrtávacím poli "Opravdu smazat firmu", že opravdu chcete smazat firmu. Až po tomto zaškrtnutí se zpřístupní tlačítko Smazat firmu.

Dle vámi vybrané volby je firma zálohována, smazána nebo lze tuto volbu kompletně Zrušit – nedojde ke smazání firmy, tlačítko zavře dialog.

Související

Našli jste odpověď?