Modul Prodej zahrnuje všechny seznamy a funkce nutné pro realizaci prodeje vašich produktů a služeb (i prostřednictvím modulu Zboží). Centrem celého modulu jsou vydané faktury se všemi potřebnými funkcemi pro práci s nimi. Typy vydaných faktur vám umožní předdefinovat řadu parametrů, které při rutinním vystavování faktur již nemusíte zadávat.

Data na faktuře a její stav se mění na základě kroků prováděných v tomto modulu (obdoba přijatých faktur). Vlastní úhrada faktur se provádí bankovními a pokladními doklady, které převádějí faktury do stavu uhrazena nebo částečně uhrazena. Doklady, které souvisejí s konkrétní fakturou, lze zobrazit v seznamu tlačítkem Vazby. Další významnou vlastností je možnost propojení mezi souvisejícími doklady (úhrady, zálohy a zálohové daňové doklady). V libovolném období si můžete prohlížet nebo tisknout vydané faktury a saldo odběratelů, a to dle mnoha volitelných kritérií.

Po doplnění účetních předpisů je doklad okamžitě zaúčtován.

Základní proces při prodeji:

  1. Firma přijme ze strany zákazníka poptávku.

  2. Na jejím základě vydá nabídku pro zákazníka.

  3. Na základě nabídky vytvoří zákazník objednávku.

  4. Firma objednávku od zákazníka přijme.

  5. Firma vystaví zákazníkovi vydanou fakturu.

Kapitoly:

Našli jste odpověď?