Přehled přijatých poptávek naleznete na pracovní ploše modulu „Prodej“. Tento seznam eviduje veškeré poptávky potencionálních i současných odběratelů, kteří mají zájem o koupi vašich výrobků, zboží a služeb. Z evidovaných přijatých poptávek můžete velmi jednoduše vytvořit vydané nabídky, přijaté objednávky, vydané poptávky nebo hromadné poptávky v závislosti na dalším postupu.

Obslužné funkce

Seznam dokladů má horní nástrojovou lištu s tlačítky funkcí a filtračními roletami. Obojí slouží k rychlému spuštění často používaných funkcí a zvolení výběrů.

Funkce „Vazby“

Při tvorbě a aktualizaci dokladů vznikají vazby mezi jednotlivými doklady. Vzhledem k tomu, že přijatá poptávka může být úplně prvním dokladem v celém obchodním cyklu, bude průchod všemi vazbami ukázkou zřetězení celého obchodního případu. Po stisknutí tlačítka „Vazby“ uvidíte v tabulce všechny doklady, které jsou ve vazbě s aktuálním dokladem (stojí na něm kurzor). Z této tabulky můžete jednoduše dvojklikem otevřít libovolný navázaný doklad. Tímto způsobem můžete vidět celou historii dokladu.

Příklad, jak Flexi udržuje vazby mezi doklady:

 1. Nejdříve zaznamenáte poptávku odběratele.

 2. Na jejím základě vytvoříte svou nabídku (popř. několik variant).

 3. Od odběratele následně přijmete jeho objednávku.

 4. Pro její uspokojení rozešlete poptávky svým dodavatelům.

 5. Podle výhodnosti přijatých nabídek dodavatelů objednáte vytvořením objednávek vydaných.

 6. Zboží dodané dodavateli bude jistě provázeno přijatými fakturami, se kterými bude po naskladnění svázáno několik příjemek.

 7. Je čas dodat zboží odběrateli: na vydanou fakturu jsou vázány skladové výdejky.

 8. Vydaná faktura je později uhrazeny v bance. Pokud jsou v cizí měně, vznikají kurzové rozdíly, nebo při úhradě v následujícím roce také přecení dokladů.

Díváte-li se na jakýkoliv doklad uprostřed popsaného řetězce, můžete se pomocí funkce Vazby v tomto řetězci pohybovat a vidět tak související doklady. Tato funkce ABRA Flexi vám usnadní práci při vyhledávání a kontrole dokladů.

Funkce „Sumy“

Pomocí tohoto tlačítka se provádí sumaci aktuálního výběru (pomocí zaškrtnutí) dokladů ze seznamu. Sumace je zobrazena v novém okně následujícím způsobem:

Chcete-li si uložit zobrazenou sumaci do souboru musíte nejprve kliknout myší do výsledku sumace (aktivujete kurzor v okně) a poté stisknete klávesu Ctrl-A (tím provedete výběr všech výsledků v dialogu) a dalším stiskem Ctrl-C vložíte údaje do paměti. Otevřete-li libovolný textový editor (WordPad, Microsoft Word, LibreOffice, Apache OpenOffice, …) můžete pomocí klávesy Ctrl-V vložit výsledek z paměti do editoru a dále s ním pracovat (tisknout, archivovat,…).

Poznámka: Pod Mac OS X je místo klávesy Ctrl potřeba použít klávesa Command.

Funkce „Služby“

Funkce – Souhrnné informace o firmě

Při tvorbě dokladu nebo při jeho aktualizaci je někdy důležité získat informaci o tom, jaké máte s obchodním partnerem "finanční vztahy", abyste mohli zvolit vhodnou reakci či odpovídající postup při tvorbě dalších dokladů.

Program zobrazí kartu firmy se záložkou Souhrnné informace:

Záložka zobrazuje v prvním sloupci údaje o fakturaci a platební morálce: Celkem fakturováno, Nezaplaceno, Zaplaceno po datu splatnosti, Průměrná prodleva splacení ve dnech, Limit fakturace, Definovaná splatnost

V druhém sloupci budou všechny nehotové a nestornované "obchodní" doklady: Neuzavřené poptávky přijaté, Neuzavřené nabídky vydané, Nevyfakturované objednávky přijaté, Neuzavřené poptávky vydané, Neuzavřené nabídky přijaté, Nenaskladněné objednávky vydané

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Funkce – Tisk aktuálního dokladu

Vytiskne doklad, který je zvolen kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu pro představu, jak bude doklad vypadat po vytištění na tiskárně. Při zobrazení náhledu je možné změnit jazyk dokladu. Pokud doklad je v pořádku, je možné jej vytisknout (tlačítko "Tiskárna" v levém horním rohu náhledu), exportovat tiskovou podobu do standardního formátu PDF (tlačítko "PDF/Acrobat") nebo doklad odeslat e-mailem (tlačítko "Dopis").

Funkce – Vytvořit vydanou poptávku

Abyste mohli použít tuto volbu, musíte mít vyplněny údaje v položkách přijaté poptávky v záložce „Upřesnění“, a to firmu v poli „Dodavatel“ a v poli „Objednat u dodavatele“ vybrat hodnotu „Objednat“. Pak si již jen vyberete typ dokladu a vydaná poptávka se podle těchto údajů automaticky vytvoří. V záložce „Upřesnění“ se hodnota „Objednat“ automaticky změní na hodnotu „Již objednáno“. V případě potřeby lze tento údaj změnit a vytvořit vydanou poptávku na jiného dodavatele.

Funkce – Vytvořit přijatou objednávku

Na základě přijaté poptávky tato volba umožňuje rychle přijmout objednávku. Stačí pouze vybrat typ dokladu. Použijte, pokud požadované zboží máte a skladě. Poté je přijatá poptávka převedena do stavu „Hotovo“ a nelze z ní tvořit další doklady. Pokud byste přesto potřebovali poptávku dále použít stačí v záložce „Hlavní“ opravit v poli „Stav“ údaj „Hotovo“ na „Nespecifikováno“ a můžete dál s poptávkou pracovat.

Funkce – Vytvořit vydanou nabídku

Na základě přijaté poptávky tato volba umožňuje rychle vytvořit pro zákazníka nabídku. Stačí pouze vybrat typ dokladu. Použijte, pokud požadované zboží máte a skladě. Poté je přijatá poptávka převedena do stavu „Hotovo“ a nelze z ní tvořit další doklady. Pokud byste přesto potřebovali poptávku použít např. k vytvoření přijaté objednávky, stačí v záložce „Hlavní“ opravit v poli „Stav“ údaj „Hotovo“ na „Nespecifikováno“ a můžete dál s poptávkou pracovat.

Funkce – Vytvořit hromadnou poptávku

Zobrazí tabulka s nabídkou zboží vhodného k poptávce.

Na horní liště máte zaškrtávací pole Vybrat dodavatele. Ve vedlejším poli si pomocí rolovacího seznamu zobrazíte seznam dodavatelů, kteří jsou v tabulce vyplněni nebo kteří jsou vyplnění v ceníku v záložce „Dodavatel“. Tím si můžete vybrat pouze položky pro zhotovení poptávky pouze pro jednoho dodavatele.

Na horní liště si můžete ještě vybrat zboží pouze z jednoho skladu a Skrýt neobjednávané položky, tj. ty položky, kde množství na skladě je vyšší než je poptávka po tomto zboží.

Dále se zobrazí seznam všech nevyřízených položek jednotlivých poptávek.

Pokud máte v ceníku v záložce „Dodavatel“ označeného dodavatele jako primárního, automaticky se přenese do této tabulky. Stejného výsledku dosáhnete vyplněním dodavatele v záložce „Upřesnění“. V opačném případě zůstane pole prázdné. Vyplnit ho můžete dvěma způsoby:

· pomocí rolovacího seznamu vybíráte ze seznamu dodavatelů, které máte zapsány v ceníku v záložce „Dodavatel“.

· pomocí lupy vybíráte firmu přímo ze seznamu firem v modulu „Obchodní partneři“.

Ve sloupci „Cena“ se zobrazí cena, kterou jste si vyplnili v ceníku. Pokud v nastavení firmy máte zaškrtnuto Při příjmu aktualizovat nákupní cenu v ceníku, zobrazí se v tomto sloupci cena aktualizovaná.

V každé řádce vlevo si ještě můžete ručně označit položky, které chcete poptávat. Vytvoří se hromadné poptávky, které sumarizují zboží podle dodavatele. Pokud je nějaké zboží na skladu, vytvoří se poptávka v takové výši, aby při prodeji zbyla zásoba nula. Tato částka se nechá ručně změnit.

Pokud stisknete vlevo tlačítko "+", rozevře se seznam, kde si můžete zjistit:

· Kdo se po zboží poptával

· Kdy se po zboží poptával

· Kolik ho požadoval

· Máte možnost zde přijatou poptávku otevřít

Filtrační rolety

Pomocí filtračních rolet můžete jednoduše a rychle provádět filtraci zobrazených dokladů. Filtraci si nastavte podle svých aktuálních potřeb; naposledy využitá filtrace se aplikuje i při dalším otevření seznamu. Filtrovat je možné podle parametrů:

Kalendářní rok (vystavení dokladu)

Nabízeny jsou roky sestupně od příštího kalendářního roku (dle data počítače) do roku 1990.

Datum (vystavení dokladu)

Jen pro aktuální účetní období: Posledních 7 dní, posledních 35 dní, aktuální den, aktuální týden, aktuální měsíc

Vždy: 12x kalendářní měsíc, 4x čtvrtletí (v roce zvoleného účetního období či v roce zvoleném ve filtru)

Typ dokladu

Nabízí se jednotlivé založené typy dokladů.

Stav (realizace)

Nehotovo, Nespecifikováno, Připraveno, Schváleno, Částečně vydáno/přijato, Vydáno/přijato, Částečně hotovo, Hotovo, Storno

Uživatel

Vyfiltrujete doklady, které byly vytvořeny konkrétním uživatelem.

Filtrační rolety na první místě nabízejí položku neomezující zobrazení podle parametru. V každé roletě je možné zvolit právě jednu položku; pro pokročilé nastavení použijte funkci globální filtrace.

Karta „Přijatá poptávka“

Přijatá poptávka bývá zpravidla prvním článkem v obchodním řetězci. Poptávku můžete zaznamenat písemnou, e-mailovou nebo ústní.

Panel 1, Záložka „Hlavní“

Typ dokladu

Povinné pole

Vyberete ze seznamu typů dokladů (program si pamatuje poslední zadaný typ dokladu v sérii zadávaných dokladů) Typ dokladu určuje chování dokladu a zároveň nese základní hodnoty dokladu.

Interní číslo

Nepřístupné pole

Hodnota je automaticky vyplněna po výběru dokladové řady. V parametrech přihlášeného uživatele můžete předdefinovat „jeho“ dokladovou řadu. Tím odpadne dotaz, která řada má být použita a vstup se zrychlí a také tím odpadá možnost zadání chybné řady.

Číslo došlé

Číslo nebo kód poptávky, kterou vám zaslal potencionální odběratel. V případě, že došlo k jiné formě poptání, hodnotu nemusíte vyplňovat nebo můžete zapsat „telefon, mail atd.“

Poptáno

Datum které je uvedeno na písemné objednávce nebo kdy došlo k ústnímu objednání.

Datum vystavení

Povinné pole

U prvního dokladu ze série je datum nastaven z data počítače (V případě, že zadané účetní období se shoduje s aktuálním kalendářním rokem. V opačném případě je nastaven datum na poslední den zadaného účetního období). U dalšího dokladu v sérii je datum přebírán z předchozího dokladu.

Termín

Požadovaný termín dodávky zboží či služby.

Stav poptávky

Z rozbalovacího seznamu vyberte stav (Nespecifikováno, Připraveno, Částečně hotovo, Schváleno, Částečně vydáno/přijato, Vydáno/přijato, Hotovo, Storno).

Popis

Zde uvedete upřesnění pro lepší orientaci v seznamu poptávek. Pole není povinné a není tištěno na výslednou poptávku.

Panel 1, Záložka „Doplněk“

Forma úhrady

Nepovinné pole.

V rozbalovacím seznamu zvolte odpovídající formu úhrady. Nabízejí se hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy úhrady, např. výchozí Převodem, Hotově, Složenkou, Dobírkou, Platební kartou, Zápočtem. Pomocí klávesy F2 můžete otevřít výběrový seznam pro pokročilejší výběr, úpravu či přidání vlastní formy úhrady.

Doprava a vyskladnění

Nepovinné pole.

Je určené pro doplňující text týkající se způsobu dopravy, který je využitelný pro tvorbu výsledné faktury.

Text můžete napsat ručně nebo pomocí zvolit z předdefinovaných textů. Při úpravách textu se nad polem zobrazí tlačítka . Pokud právě zadaná poznámka již není mezi předdefinovanými texty, je možné ji stiskem tlačítka přidat. Po stisku tlačítka se otevře číselník předdefinovaných textů, ve kterém je možné zvolit jiný ze stávajících textů, popř. texty přidávat, upravovat a mazat.

Ve výsledné faktuře se tiskne do pole způsob dopravy.

Panel 1, Záložka „Poznámka“

Poznámka

Libovolná poznámka, lze napsat ručně nebo vybrat z předdefinovaných textů.

Netiskne se na doklad.

Panel 1, Záložka „Přílohy“

Na této záložce můžete evidovat různé dokumenty týkající se dané poptávky, např. nákresy, požadavky.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pomocí tlačítka můžete přidat novou přílohu. Při přidávání máte na výběr z těchto možností:

 • Soubor – soubor z vašeho lokálního počítače je načten do databáze,

 • Odkaz na internet – aplikace eviduje odkaz (URL), data odkazovaného zdroje nejsou do aplikace načtena,

 • Odkaz na soubor – aplikace eviduje odkaz na soubor na disku lokálního počítače, data souboru nejsou do aplikace načtena (odkazovaný soubor nepřejmenovávejte, nepřesouvejte a nemažte).

U vložené přílohy se nachází ikona , která vám umožní přílohu si kdykoliv prohlédnout. Pomocí ikony si můžete přílohu uložit na jiné místo. Tlačítko slouží k nasnímání daného dokumentu, druhá volba umožňuje zvolit skener a parametry snímání.

Panel 2, Záložka „Odběratel“

Firma

Obchodního partnera můžete zvolit z Adresáře (následující pole budou vyplněna automaticky), nebo můžete údaje partnera vyplnit ručně (pak ponecháte toto pole prázdné).

Můžete zadat zkratku či název firmy odběratele (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou firmu. Můžete též otevřít seznam firem (pomocí tlačítka či klávesou F2) a hledat firmu s pomocí filtrů, hledaného odběratele upravit či přidat zcela nový záznam; pro vybrání firmy ze seznamu stačí dvojklik na její záznam či stisk tlačítka Zvolit.

Nabízeny jsou jen firmy evidované v Adresáři obchodních partnerů, které mají v poli Typ vztahu zvolenou hodnotu Odběratel nebo Odběr./Dodav.

Název

Uveďte přesný název firmy. Pole se automaticky vyplní při výběru firmy z adresáře, v opačném případě jej vyplňte ručně.

Poznámka: Pokud po vyplnění jména firmy kliknete na modře podtržený popisek pole Název, otevře se vám ve webovém prohlížeči stránka výsledků hledání v ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) s údaji z obchodního, příp. živnostenského rejstříku, ze seznamu plátců DPH apod.

Ulice

Vyplňte ulici sídla firmy včetně čísla popisného, nebo čísla orientačního či kombinace obou.

Poznámka: Pokud po vyplnění pole polí Město a Ulice kliknete na modře podtržený popisek pole Ulice, otevře se vám ve webovém prohlížeči portál Mapy.cz s mapou sídla firmy.

Město

Vyplňte název města či obce, ve kterém má firma sídlo.

Při uvádění názvu města můžete využít tzv. našeptávač: do pole začněte psát název města, obce či části obce a aplikace vám dle začátečních písmen poradí název celý města i s jeho případnou částí, zároveň doplní odpovídající hodnotu do pole PSČ.

PSČ

Zadejte PSČ sídla firmy (pro zahraniční firmy místní obdobu PSČ).

Při vyplnění platného PSČ se automaticky vyplní hodnota v poli Město. Při vyplňování PSČ může opět využít tzv. našeptávač: do pole začněte psát první číslice PSČ nebo začátek názvu města a aplikace vám nabídne možná města, obce či jejich části.

Stát

Zvolte z rolovacího seznamu stát, ve kterém firma sídlí. Pokud jste vybrali město či PSČ z našeptávače, vyplnila se Česká republika či Slovensko automaticky. Pro zrychlení hledání můžete napsat první písmena z názvu státu, aplikace vás přesune na první odpovídající stát.

IČO

Uveďte IČO obchodního partnera, unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu přidělené Českým statistickým úřadem, obchodním nebo živnostenským úřadem (starší čísla s méně číslicemi jsou odpředu doplněna nulami).

Pokud při vyplněné hodnotě české firmy kliknete na modře podtržený popisek pole IČO, otevře se vám ve webovém prohlížeči stránka výsledků hledání v ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) dle IČO s údaji z veřejných rejstříků. V případě slovenské firmy se zobrazí obdobná stránka s výsledky hledání v Obchodnom registru.

DIČ

Uveďte DIČ obchodního partnera, je-li plátcem DPH. Daňové identifikační číslo je finančním úřadem přidělené každé fyzické či právnické osobě, která je povinna odvádět daně. DIČ právnických osob se skládá ze zkratky dané země + IČO, DIČ fyzických osob je tvořeno opět zkratkou země, ke které se připojují číslice rodného čísla.

Pokud při vyplněné hodnotě české firmy kliknete na modře podtržený popisek pole DIČ, otevře se vám ve webovém prohlížeči formulář hledání registrovaných subjektů Ministerstva financí ČR, do kterého je nezbytné DIČ partnera doplnit a pro vypsání informací o plátci DPH a jeho registraci stisknout tlačítko Hledej. U firem registrovaných v jiných státech se otevře výsledek ověřování DIČ (VAT) v systému VIES Evropské komise.

EAN

Uveďte mezinárodní číslo obchodní položky (International Article Number), pokud s obchodním partnerem komunikujete elektronicky či potřebujete na dokladech uvádět jeho identifikaci ve formě čárového kódu (pro snímání čtečkou).

Panel 2, Záložka „Pošt. adresa“

Pokud je poštovní adresa shodná s adresou sídla firmy, zaškrtněte příznak.

Pokud je odlišná vyplňte.

Panel 2, Záložka „Určení“

Tato záložka slouží ke specifikaci místa určení. Lze nastavit v adresáři firem ve změně záznamu, položku přidáte pomocí tlačítka v záložce „Místa určení“ v dolní části formuláře.

Zvolte pomocí rozbalovacího seznamu, položky se vyplní automaticky podle informací vyplněných v adresáři firem.

Panel 3, Záložka „Specifikace“

V tomto panelu zadáte hodnoty, které jsou nutné pro upřesnění dokladu. Při tvorbě položek jsou údaje automaticky přenášeny do odpovídajících polí. Dojde-li v hlavičce ke změně některého údaje, pak je automaticky přenesen na položky s výjimkou těch položek, kde jste hodnotu změnili. Změna u položky je možná po zpřístupnění hodnoty zrušením zaškrtnutí „kopírovat z hlavičky dokladu“.

Vytvořit nabídku typu…

V rolovacím seznamu se nabízejí hodnoty evidované v menu Nákup – Typy dokladů – Typy přijatých nabídek.

Středisko

Nepovinné pole.

Umožňuje doklad zařadit v rámci střediskového členění účtované firmy. V případě, kdy firma střediskové členění nepoužívá, je automaticky zvoleno středisko s názvem "Centrála".

Zvolené středisko se objevuje jen na interních opisech dokladu.

Činnost

Nepovinné pole.

Umožňuje položky členit dle činností.

V rolovacím seznamu jsou nabízeny hodnoty z číselníku Nástroje – Číselníky – Činnost.

Zakázka

Nepovinné pole.

Můžete ze zakázek evidovaných v číselníku Prodej – Zakázky zvolit tu, které se doklad týká. Můžete zadat zkratku či název zakázky (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou zakázku. Můžete též otevřít číselník zakázek (pomocí tlačítka či klávesou F2) a hledat zakázku s pomocí filtrů, případně ji upravit či přidat zcela nový záznam.

Štítky

Nepovinné pole.

Slouží pro označování dokladu štítky, které se následně zobrazují v poli a především mohou posloužit při filtrování.

Po stisku tlačítka Připojit se otevře formulář výběru štítků. V levém poli jsou nabízeny Dostupné štítky, v pravém poli pak štítky přiřazené aktuálnímu dokladu. Štítky můžete přiřazovat či naopak odebírat pomocí tlačítek šipek mezi zmíněnými poli. Používáte-li štítky intenzivně, můžete využít rolovací seznam Skupiny určený pro zobrazení štítků pouze zvolené skupiny. Po nastavení štítků potvrďte tlačítkem .

Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v poli Dostupné štítky, použijte tlačítko . Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

Panel 3, Záložka „Zodpovědná osoba“

Zodpovědná osoba

Uživatel zodpovědný za danou příjemku/výdejku; nabízejí se osoby z menu Nástroje – Osoby a uživatelé.

Kontaktní osoba

Jméno uživatele, kterého kontaktovat ohledně daného dokladu.

Jméno

Telefon

E-mail

Panel 4, Záložka „Kč“

Záložka s domácí měnou (obvykle označena "Kč") poskytuje finanční přehled celého dokladu a rozdělení částek podle sazeb DPH. Po přidání první položky dokladu je většina polí záložky znepřístupněna a hodnoty polí jsou aktualizované při každé změně položky.

Pro zadání dokladu bez položek se částky zadávají do polí záložky (s výjimkou sumy základu a sumy DPH). Po změně částky v některém z polí jsou zbylá pole křížově dopočítávána (ale pozor, při ruční změně částky DPH bude odpovídat součet částek v řádku, ale částky nebudou odpovídat procentuální sazbě DPH). Aplikace u tzv. bezpoložkového dokladu vytváří automatické položky typu "Účetní položka", jejichž počet odpovídá počtu využitých sazeb DPH (resp. uvedení částky za zboží a služby osvobozené od DPH). Doklad bez položek se hodí např. účetním firmám zadávající doklad donesený klientem.

Sleva [%]

Nepovinné pole, přístupné jen pro doklad s položkami.

Určuje výši slevy v procentech uplatněné na celý doklad. Výše slevy může být převzata z typu dokladu či záznamu firmy v adresáři.

Zbytek záložky tvoří pole ve třech sloupcích:

 • Základ

 • DPH

 • Včetně DPH

Pole jsou v řádcích popsaných konkrétní výší sazby DPH:

 • Osvobozeno (0 %)

 • Snížená sazba

 • 2. snížená sazba

 • Základní sazba

 • Suma

Způsob výpočtu a zaokrouhlení částek dokladů bez položek:

Základ

Je-li částka základu zadána jako první, bude příslušné DPH vypočítáno přesně.

DPH

Je-li částka DPH zadána jako první, bude příslušný základ vypočítán přesně.

Včetně DPH

Je-li částka včetně DPH zadána jako první, budou příslušný základ a DPH vypočítány pomocí koeficientu (pro sazbu 21 % je základem = 0,1736 * celkem, pro sazbu 15 % je základem = 0,1304 * celkem).

Zaokrouhlení definované u typu dokladu není u dokladů bez položek respektováno, použit je výše uvedený výpočet. Konečnou částku můžete po výpočtu upravit dle svých potřeb.

Panel 4, Záložka „Měna“

Měna

Určuje měnu částek dokladu. Výchozí hodnotou je domácí (tuzemská) měna zadaná v Nastavení firmy, při jejím ponechání zůstávají ostatní pole záložky nedostupná. Chcete-li doklad vytvořit v jiné měně, pak vyberte hodnotu ze seznamu možných měn. Po jejím zvolení budou zpřístupněna zbylá pole záložky.

Kurz

Dvojice polí umožňuje určit měnový kurz pro domácí měnu vůči zvolené měně. Po zvolení měny je kurz pro den vystavení dokladu stahován z Internetu, ale je možné jej upravit či zadat vlastní. Nepodaří-li se kurz načíst, pole v domácí měně se barevně orámuje a nastaví na hodnotu 0,00.

Zbytek záložky tvoří pole ve třech sloupcích:

 • Základ

 • DPH

 • Včetně DPH

Pole jsou v řádcích popsaných konkrétní výší sazby DPH:

 • Osvobozeno (0 %)

 • Snížená sazba

 • 2. snížená sazba

 • Základní sazba

 • Suma

U tzv. bezpoložkového dokladu je možné hodnoty v polích upravovat s výjimkou sumy základu a sumy DPH, zbylá pole jsou křížově dopočítávána (při změně částky za DPH bude však odpovídat součet částek, ale nikoliv procentuální sazba DPH). U dokladu s položkami jsou pole částek nedostupná a zobrazují hodnoty podle zadaných položek dokladu

Panel 5, Záložka „Položky dokladu“

Položky dokladu můžete vytvářet dvojím způsobem.

Individuální položka vytvoření uživatelem

Položky generované programem

Skupinu položek vytváříte načtením obsahu jiného dokladu.

Karta „Položky dokladu“
Hlavní panel

Kód z ceníku

Položku dokladu můžete zvolit z Ceníku (následující pole budou pak vyplněna automaticky), nebo můžete údaje o položce vyplnit ručně (pak ponecháte toto pole prázdné).

Můžete zadat zkratku či název ceníkové položky (popř. napsat jen část zkratky nebo názvu) a z nabízených záznamů zvolit požadovanou položku. Můžete též tlačítkem či klávesou F2 otevřít výběrový seznam ceníku a hledat položku s pomocí filtrů, hledanou položku upravit či přidat zcela nový záznam; pro vybrání položky ze seznamu stačí dvojklik na její záznam.

Sklad

Povinné pole v případě skladové položky.

Jedná-li se o položku skladovou, vyberte pomocí rozbalovacího seznamu sklad, ze kterého bude položka vydána.

Označení

Pole může obsahovat až 20 znaků.

Označení je zkratka nebo kód, pod kterým je ceníková položka evidována. Při zvolení ceníkové položky bude pole vyplněno kódem položky, ale hodnotu je možné upravit.

EAN

Pole může obsahovat až 20 znaků.

Uveďte mezinárodní číslo obchodní položky (International Article Number).

Název

Pole může obsahovat až 255 znaků.

Celý název položky, kterým bude na dokladu položka uváděna. Pokud jste vybrali ceníkovou položku, bude její název doplněn.

Pokud jste v nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených jazycích. Tyto názvy se pak použijí při cizojazyčném tisku dokladu. Stiskem tlačítka pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Množství

Povinné pole.

Slouží pro určení množství položky.

Stav skladu

Informativní pole bez možnosti hodnotu měnit.

U ceníkových položek, které mají nastaven typ zásoby „Zboží skladem“, zobrazuje množství dostupné na vybraném skladě.

Zároveň dochází ke kontrole, zda je možné zadané množství zboží skutečně vydat. Když je zásoba zboží na skladu nedostatečná, program na tuto skutečnost upozorní. Pokud v nastavení firmy není umožněno generování požadavků na výdej, položka dokladu nepůjde uložit.

MJ (měrná jednotka)

V rolovacím seznamu zvolte měrnou jednotku, ve které je udáno množství. Pro ceníkovou položku je množstevní jednotka převzata z ceníku.

Výrobní čísla

Pokud je zvolena ceníková položka, u které se evidují výrobní čísla, objeví se ve formuláři tlačítko „Výrobní čísla“. Po jeho stisku je zobrazen dialog pro zadání výrobních čísel.

Upozornění: Zadávaná výrobní čísla jsou automaticky zbavována neviditelných znaků (mezera, tabelátor, …) na začátku a na konci.

Cenová úroveň

Cena za MJ

Pro ceníkovou položku je hodnota převzata z ceníku.

Jedná-li se o položku ceníku program ji sám vyplní.

Typ ceny

Pro ceníkovou položku je hodnota převzata z ceníku.

Sazba DPH

Pro ceníkovou položku je hodnota převzata z ceníku.

Pole je nepovinné a nepřístupné pro neplátce DPH

Pole může nabývat následujících hodnot: Základní, Snížená, Nula. Z konfigurace je doplněna skutečná hodnota v procentech.

Sleva položky [%]

Pole je přístupné pouze pro ceníkovou položku a položku s textovým řádkem. Jedná se o individuální slevu.

Uplatnit slevu z dokladu [%]

Pokud je sleva zadána na hlavičce dokladu, je hodnota automaticky zaškrtnuta a promítnuta do ceny položky. Zrušíte-li zaškrtnutí příznaku, nebude u dané položky uplatněna sleva zadaná v hlavičce dokladu.

Nákupní

Marže

Min. marže

Cena celkem

Základ (domácí měna)

DPH (domácí měna)

Celkem (domácí měna)

Základ (cizí měna dokladu)

DPH (cizí měna dokladu)

Celkem (cizí měna dokladu)

Poznámka

Nepovinné

Do tohoto pole můžete zadat libovolnou poznámku k položce. Poznámka slouží pouze pro vaší informaci, netiskne se na žádný doklad.

Poznámku můžete do pole napsat ručně. Pomocí tlačítka za polem je možné otevřít víceřádkové editační pole. Při úpravách poznámky se nad polem zobrazí tlačítka . Pokud právě zadaná poznámka není mezi předdefinovanými texty, je možné ji stiskem tlačítka přidat. Stiskem tlačítka se otevře číselník předdefinovaných textů, kde je možné zvolit některý ze stávajících textů, popř. texty přidávat, upravovat a mazat.

Štítky

Nepovinné pole.

Slouží pro označování položek štítky, které se následně zobrazují v poli a především mohou posloužit při filtrování.

Po stisku tlačítka Připojit se otevře formulář výběru štítků. V levém poli jsou nabízeny Dostupné štítky, v pravém poli pak štítky přiřazené aktuální položce dokladu. Štítky můžete přiřazovat či naopak odebírat pomocí tlačítek šipek mezi zmíněnými poli. Používáte-li štítky intenzivně, můžete využít rolovací seznam Skupiny určený pro zobrazení štítků pouze zvolené skupiny. Po nastavení štítků potvrďte tlačítkem .

Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v poli Dostupné štítky, použijte tlačítko . Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

Záložka „Upřesnění“

Středisko

Bez střediska se žádný doklad nezaúčtuje.

Činnost

Zakázka

Nabízejí se zakázky evidované v menu Prodej – Zakázky.

Rezervovat na skladě

V nastavení firmy (menu Firma – Nastavení – záložka Moduly – záložka Prodej) můžete zaškrtnout, zda chcete povolit rezervaci do záporu a zda chcete provádět rezervaci automaticky.

Pokud zadáte, že chcete provádět rezervaci automaticky, v okamžiku výběru skladové položky se vytvoří rezervace s počtem 1 MJ. Pokud zadáte více MJ, program se zeptá, zda chcete rezervované množství zvýšit. Potvrzením ANO se provede rezervace do výše objednaného množství.

V případě, že je objednaného množství více, než je zboží na skladě, provede se rezervace do výše zásob. Pokud máte v nastavení firmy zaškrtnuto, že chcete provádět rezervaci do záporu, provede se rezervace na celé objednané množství, i když není na skladě.

Pokud nemáte v nastavení firmy zaškrtnuto, že chcete provádět rezervaci automaticky, zaškrtnutím políčka „Rezervovat na skladě“ zpřístupníte pole „Rezervovat MJ“ a můžete ho ručně vyplnit. Pokud v nastavení firmy nemáte povolenu rezervaci do mínusu, můžete rezervovat maximálně do výše zásob. Pokud se pokusíte rezervovat vyšší množství, bude toto množství automaticky sníženo.

Rezervovat MJ

Objednat u dodavatele

Hodnota slouží pouze pro informaci. (neobjednávat, objednávat, již objednáno)

Objednáno MJ

Objem

Pro ceníkovou položku je hodnota převzata z ceníku.

Zadáte hodnotu objemu. Program umí vypočítat celkový objem na faktuře a tím zjistit například zda se všechno zboží z dokladu vejde do kontejneru.

MJ objemu

Pro ceníkovou položku je hodnota převzata z ceníku.

Vyberete ze seznamu přípustných MJ objemu.

Neseskupovat při vytváření objednávky vydané.

Našli jste odpověď?