Smazání celého dokladu

Smazání dokladu je funkce nevratná. Tímto způsobem se doklad zcela odstraní. Mazat můžete pouze doklady aktuálního roku, které nejsou uzamčeny. Mazat je může pouze osoba s přístupovým právem administrátor.

Po stisku tlačítka Smazat jste nejdřív dotázáni, zda skutečně chcete smazat vybraný záznam.

Následně program spustí kontrolu vazeb a pokud zjistí, že je např. vazba mezi fakturou a bankou/pokladnou, vazba mezi ZDD a zálohovou platbou a pod., nedovolí záznam smazat – současně vyběhne dialog s chybovým hlášením.

Pokud přesto potřebujete záznam tímto způsobem odstranit, musíte nejdříve ručně zrušit vytvořené vazby.

Jiná situace nastává, pokud chcete smazat doklad, který sice je ve vazbě, ale tyto doklady vznikly současně, např. faktura, na kterou váže skladový doklad (výdejka/příjemka), protože v typu dokladu jste si označili, že požadujete automaticky generovat skladové doklady. V tomto případě dojde ke smazání obou takto provázaných dokladů.

Upozornění
Smazáním dokladu se samozřejmě smaže i číslo dokladu, čímž by došlo k porušení číselné řady. Proto při příštím pořízení nového dokladu dané dokladové řady program nabídne číslo smazaného dokladu. Pak se však může stát, že u dokladu s nižším číslem bude datum pořízení dokladu pozdější, než u dokladu s vyšším číslem. Proto je dobré vždy zvážit, zda smazání dokladu vyřeší váš problém.

Smazání položek dokladu

Stejným způsobem můžete mazat i jednotlivých položky dokladu. I zde platí pravidlo, že můžete mazat položky dokladu aktuálního roku, které nejsou uzamčeny.

Po stisku tlačítka Smazat jste opět nejdřív dotázáni, zda skutečně chcete smazat vybraný záznam.

Pokud jste si v typu dokladu označili, že požadujete automaticky generovat skladové doklady a mažete položku dokladu, která má z toho důvodu vazbu na skladový doklad, dojde okamžitě i ke smazání položky skladového dokladu.

Pokud je na doklad jiná vazba (např. doklad je uhrazen), tak tlačítko Smazat není aktivní.

Související:

Našli jste odpověď?