V případě vedení skladového hospodářství je nezbytné formulář evidovat, tj. mít v něm zaznamenaný alespoň jeden sklad. Sklady se pak nabízejí i na formuláři Ceník v modulu Zboží, a pokud v něm evidujete skladovou položku (materiál, zboží), je nutné jej vybrat, viz tlačítko Definovat umístění ve skladu. Seznam skladů je předvyplněn jednou položkou „Standardní sklad“ a další sklady v něm můžete libovolně přidávat. Při vedení podvojného účetnictví je nutné mít vyplněn účet skladu.

Upozornění: číselník skladů je vhodné vyplnit, dříve než začnete evidovat ceníkové položky.

Pokud budete mít skladové hospodářství, musí být seznam skladů naplněn alespoň jednou položkou. Přidáte-li do ceníku položku typu skladová (materiál, zboží), je nutné definovat, na kterém skladu se tato položka vyskytuje.

Seznam skladů je předvyplněn jednou položkou – standardní sklad. Číselník doporučujeme zkontrolovat, příp. upravit nastavení. Můžete ho rozšiřovat podle svých potřeb. Je nutné ho vytvořit před tvorbou ceníku.

Seznam můžete spustit v modulu "Zboží" pod volbou "Seznam skladů".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Bude použita do výběrové rolety při tvorbě ceníku. Volte ji tak, aby vyjadřovala vlastnost skladu. Nemusíte potom přemýšlet, co tato zkratka znamená.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka "+" můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka "-" pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Řada pro příjem - Interní číslo dokladu, pod kterým je evidován.

Řada pro výdej - Interní číslo dokladu, pod kterým je evidován.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

  • záložka Účtování,

  • záložka Texty,

  • záložka Výběrové klíče,

  • záložka Správa.

Záložka "Účtování"

Hodnoty v této záložce není nutné vyplňovat. V každém případě to však usnadní účtování dokladů.

Účet skladu

Ručně nebo pomocí lupy vyberte ze seznamu účtů (dostanete se do menu Účetnictví – Účtový rozvrh). Nutné je vyplnit jej u podvojného účetnictví, a když evidujete více skladů (daňová evidence ho nemá). Účet se bude dosazovat do skladových dokladů do pole Účet skladu. Tím to zjednoduší účtování skladových dokladů.

Středisko

Nutné jej vybrat, neboť se žádný doklad bez něho nezaúčtuje; informace o tom, kolik bylo nákladů/výnosů atd.; např. centrála, pobočky.

Ručně nebo pomocí rozbalovacího seznamu vyberte ze seznamu středisek. Středisko se bude dosazovat do skladových dokladů do položky "Středisko". Tím to zjednoduší účtování skladových dokladů.

Měna dokladu

Ručně nebo pomocí rozbalovacího seznamu vyberte ze seznamu měn. Pokud povedete sklad v cizí měně, bude se na kartě skladu zobrazovat i cena v této měně.

Doporučení! - Pokud máte více skladů, tak mějte u každého skladu vyplněny stejné položky, ať si nemusíte pamatovat, že např. u jednoho skladu máte účet nastaven, u druhého ho musíte ručně doplňovat.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis

Bližší popis skladu.

Poznámka

Další poznámka ke skladu.

Záložka "Výběrové klíče"

Ke konkrétnímu skladu lze připojit štítky. Pomocí takto označených skladů můžete snadno vyhledat ty, které potřebujete.

Pomocí tlačítka Připojit se zobrazí tabulka pro výběr štítků. Z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem OK.

Pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko Správa štítků. Otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat.

Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy. Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od

Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí rozbalovacího seznamu ze seznamu účetních období.

Platí do

Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí rozbalovacího seznamu ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Nové zboží automaticky přidat na tento sklad

V nově vytvářené firmě nebo u nově založeného skladu je toto pole automaticky zaškrtnuto. Znamená to, že pokud budete zadávat nové položky do ceníku, tak po vybrání typu zásoby "Zboží skladové" se okamžitě nadefinují takto označené sklady v záložce "Upřesnění" v poli Definovat umístění ve skladu.

Související

Našli jste odpověď?