Výrobní čísla
Evidence výrobních (sériových čísel) v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zboží – Výrobní čísla

Pokud jste na kartě zboží (viz menu Zboží – Ceník) na záložce Upřesnění zaškrtli příznak Evidovat výrobní čísla, pak se na formuláři Výrobní čísla zobrazují všechna výrobní čísla veškerého zboží, které jste měli nebo stále máte na skladě.

Pokud potřebujete vyhledat ceníkové položky, můžete tak učinit v menu Zboží – Ceník.

V nástrojové liště klikněte na tlačítko pro filtr a nastavte v něm pole Evidovat výrobní číslo na hodnotu Ano. Tímto krokem vyfiltrujete ty zásoby, které mají zaškrtnutý příznak Evidovat výrobní čísla v menu Zboží – Ceník na záložce Upřesnění. Na ceníkových položkách (viz menu Zboží – Ceník) na záložce Výrobní čísla naleznete výrobní čísla zboží, která máte na skladu včetně čísla dokladu o jeho koupi a naskladnění.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

V seznamu výrobních čísel si můžete pomocí filtrační lišty omezit výběr na všechna výrobní čísla, nebo jen vydaná, nebo naopak jen nevydaná. Můžete omezit i výběr jen na určitý sklad.


V této záložce si můžete u každého výrobního čísla zjistit, jakým dokladem bylo zboží nakoupeno nebo prodáno i jakým dokladem bylo vzato na sklad, příp. vyskladněno.

Pokud vás zajímají výrobní čísla pouze zboží, které máte na skladě, máte možnost přímo v ceníku si pomocí filtru vyfiltrovat ty zásoby, které mají označenou evidenci výrobních čísel. Pak na jednotlivých kartách v samostatné záložce "Výrobní čísla" naleznete výrobní čísla zboží, které máte na skladu, vč. čísla dokladu o jeho koupi a naskladnění.

Nad seznamem se nachází rolovací seznam s těmito hodnotami:

  • výrobní čísla neomezena – jaký je pohyb výrobního čísla (naskladněná, vyskladněná),

  • vydaná výrobní čísla – byla již prodaná, nejsou na skladě,

  • nevydaná výrobní čísla – jsou stále na skladě.

Vkládání výrobních čísel

Výrobní čísla evidujete na formuláři Příjemky/výdejky (modul Zboží). Vložíte položku a v ní vyberete ceníkovou položku. Pokud u ní máte na záložce Upřesnění zaškrtnutý příznak Evidovat výrobní čísla, zobrazí se na detailu položky tlačítko Výrobní čísla. Klikněte na něj, uveďte číslo a uložte jej tlačítkem OK. Je-li u ceníkové položky požadavek na unikátnost výrobních čísel (zaškrtávací pole Výrobní čísla musí být unikátní), bude u přidávaných výrobních čísel kontrolována jedinečnost mezi všemi výrobními čísly ceníkové položky a v případě nedodržení budete upozorněni chybovým hlášením.

Upozornění: zadávaná výrobní čísla jsou automaticky zbavována neviditelných znaků jako mezera, tabelátor, atd. na jejich začátku a konci.

Dostali jste odpověď na svou otázku?