Typy interních dokladů

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Číselníky.

Typ dokladu má tři funkce:

  1. Určuje základní vlastnosti dokladu.

  2. Rozděluje doklady do skupin.

  3. Šetří práci při vytváření jednotlivých dokladů možností předdefinovat u typu dokladu maximum hodnot.

Typy interních dokladů jsou využívány při vystavení interních dokladů. Typy interních dokladů jsou při vytvoření firmy v aplikaci v základní úrovni připraveny, doporučujeme jejich nastavení upravit a doplnit dle vašich požadavků.

Seznam můžete spustit v modulu "Účetnictví" pod volbou "Interní doklady".
Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Hodnota se objeví ve výběrové roletě typu při tvorbě dokladu.

Doporučujeme zvolit co nejvýstižnější zkratku pro snadnější rozlišení typů dokladů v seznamu.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka "+" můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka "-" pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Dokladová řada

Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu dokladových řad. Je-li hodnota vyplněna, nebudete při tvorbě dokladu k výběru dokladové řady vyzýváni. Tím si účtování zjednodušíte a při tvorbě dokladu se vyhnete možnosti omylu.

Každý typ dokladu může mít své dokladové řady, ale aplikace umožňuje použít jednu dokladovou řadu pro více typů dokladů.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

  • záložka "Účtování"

  • záložka "Texty na doklad"

  • záložka "Texty"

  • záložka "Správa"

Záložka "Účtování"

Pole v záložce "Účtování" jsou nepovinná, ale jejich nastavení vám podstatně ulehčí práci při pořizování interních dokladů, zvlášť pokud máte více podobných interních dokladů. Dobře zvažte, pokud u typu dokladu vynecháte některou hodnotu. Později vám to může přidělat hodně práce.

Doklad je účetní

Pokud označíte toto pole, znamená to, že vytvořené doklady budou ovlivňovat účetnictví. U interních dokladů tuto hodnotu nelze změnit.

Středisko

Ručně nebo pomocí rolovacího seznamu vyberte ze seznamu středisek. Středisko se bude dosazovat do interních dokladů do záložky "Specifikace dokladu". Toto středisko může obsluha změnit.

Činnost

Ručně nebo pomocí rolovacího seznamu vyberte ze seznamu činností. Ta se bude dosazovat do interních dokladů do záložky "Specifikace dokladu". Tuto činnost může obsluha změnit.

Měna

Ručně nebo pomocí rolovacího seznamu vyberte ze seznamu měn. Při vystavení interního dokladu se vám u tohoto typu dokladu rovnou nastaví požadovaná měna. Pokud vyberete CZK: Česká koruna, nastaví se k vyplnění záložka "Kč". Pokud vyberete zahraniční měnu, nastaví se k vyplnění záložka "Měna".

Řádek kontrolního hlášení DPH

Jen plátci DPH. Pole není povinné.

Ručně nebo pomocí lupy vyberete z číselníku řádek kontrolního hlášení, přičemž nabízené jsou jen řádky odpovídající státu a druhu dokladu. Řádek nastavený u typu dokladu se bude přenášet do vytvářeného dokladu na záložku Účtování a řádek DPH do pole Řádek kontrolního hlášení DPH. Dle řádku uvedeného u položek dokladů a v hlavičce dokladů se budou načítat hodnoty do příslušných řádků formuláře Kontrolní hlášení.

Při ukládání budete upozorněni, pokud zvolený řádek kontrolního hlášení nebude odpovídat typu pohybu.

Stát DPH

Pole je přístupné, pokud je označeno Doklad je účetní.

Hodnota je automaticky nastavena na stát legislativy, který je uveden v nastavení firmy. Můžete ze seznamu států vybrat jiný stát v případě, že jste v tomto státě registrováni jako plátci DPH. Podle hodnoty tohoto pole bude vytvořený doklad zahrnut do evidence DPH.

Předpis zaúčtování

Usnadňuje zaúčtování interních dokladů. Ručně nebo pomocí vyberte z předpisu zaúčtování.

Záložka "Texty na doklad"

Pomocí údajů vyplněných v této záložce se usnadňuje následné vyplňování dokladů při jejich vystavení.

Popis pro doklad

Zde vyplněný text se bude přenášet do interních dokladů daného typu do pole "Popis" v levém horním panelu a následně do tabulkového přehledu dokladů.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis

Můžete uvést bližší popis.

Poznámka

Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy. Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od

Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí rolovacího seznamu ze seznamu účetních období.

Platí do

Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí rolovacího seznamu ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Řazení položek pro tisk

Na tištěném dokladu jsou jednotlivé položky dokladu uvedeny v pořadí, ve kterém byly na doklad přidány. Pokud chcete na tištěném dokladu vypisovat položky v jiném pořadí, můžete pomocí rolovacího seznamu vybrat způsob řazení:

· Podle pořadí – řazeno dle hodnoty pole Pořadí, vzestupně

· Podle názvu – řazeno dle hodnoty pole Název, vzestupně, položky bez názvu na konci

· Podle kódu – řazeno dle hodnoty pole Kód, vzestupně, položky bez kódu na konci

Primární typ dokladu

Označí upravovaný typ dokladu za primární. Takto zvolený primární typ dokladu bude zvolen při vytváření nového dokladu, pokud je v nastavení firmy, na záložce Moduly, záložce Účetnictví zvolena hodnota Primární u odpovídajících dokladů. Tento způsob určení je vhodný zvláště při vystavování převážně jednoho typu dokladu.

Našli jste odpověď?