Zde se definují základní typy dokladů. Ty mají společných několik parametrů jako jsou dokladové řady, zaúčtování, střediska, členění DPH či měnu. Jedná se o důležité údaje, které vám podstatně ulehčí tvorbu dokladů. Při správném nastavení typů dokladů v závislosti na nastavení skupin firem a skupin zboží nebude nutné v 99,99 % dokladů doplňovat účtování.

V této části je možno vyplnit:

Seznam bankovních spojení, vč.nastavení elektronického bankovnictví

Systém předpokládá, že pro každý bankovní účet budete mít samostatnou dokladovou řadu. Toto je tedy vlastně i seznam všech vašich bankovních účtů.Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Peníze" – na pracovní ploše – volba "Seznam bankovních účtů" nebo v nabídce "Peníze" -> Seznam bankovních účtů. Bližší popis seznamu bankovních spojení naleznete na stránce Bankovní účty.

Seznam pokladen – v tuzemské/v zahraniční měně

Systém předpokládá, že pro každou pokladnu budete mít samostatnou dokladovou řadu. Toto je tedy vlastně i seznam všech vašich pokladen.Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Peníze" – na pracovní ploše – volba "Seznam pokladen" nebo v nabídce "Peníze" -> Seznam pokladen.Bližší popis seznamu pokladen naleznete na stránce Pokladna.

Seznam skladů

Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Zboží" – na pracovní ploše – volba "Seznam skladů" nebo v nabídce "Zboží" -> Seznam skladů. Bližší popis seznamu sklad; naleznete na stránce Sklady.

Typy interních dokladů

Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Účetnictví" – na pracovní ploše – volba "Typy dokladů" nebo v nabídce "Účetnictví" -> Typy dokladů.Bližší popis typů interních dokladů naleznete na stránce Typy interních dokladů.

Typy vydaných faktur

Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Prodej" – na pracovní ploše – volba "Typy dokladů" nebo v nabídce "Prodej" -> Typy dokladů.Bližší popis typů vydaných faktur naleznete na stránce Typy vydaných faktur.

Typy přijatých faktur

Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Nákup" – na pracovní ploše – volba "Typy dokladů" nebo v nabídce "Nákup" -> Typy dokladů. Bližší popis typů přijatých faktur naleznete na stránce Typy přijatých faktur.

Typy pohledávek

Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Účetnictví" – na pracovní ploše – volba "Typy dokladů" nebo v nabídce "Účetnictví" -> Typy dokladů. Bližší popis typů pohledávek naleznete na stránce Typy ostatních pohledávek.

Typy závazků

Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Účetnictví" – na pracovní ploše – volba "Typy dokladů" nebo v nabídce "Účetnictví" -> Typy dokladů. Bližší popis typů závazků naleznete na stránce Typy ostatních závazků.

Typy majetků

Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Majetek" – na pracovní ploše – volba "Typy majetků" nebo v nabídce "Majetek" -> Typy majetků. Bližší popis typů majetku naleznete na stránce Typ majetku.

Typy leasingů

Můžete je doplnit kdykoliv v aplikaci v postranní navigaci modul "Majetek" – na pracovní ploše – volba "Typy leasingů" nebo v nabídce "Majetek" -> Typy leasingů. Bližší popis typů leasingů naleznete na stránce Typ leasingu.

Tlačítko "Předchozí" vás vrátí do předcházejícího dialogu.

Tlačítko "Další" vás posune do dalšího kroku průvodce nastavením firmy.

Pokud potvrdíte tlačítko "Zrušit", zrušíte celé nastavení firmy a jste na počátku zakládání nové firmy.

Související

Našli jste odpověď?