Obratová předvaha

Formulář obsahuje přehled všech účtů a slouží ke kontrole rovnosti zaúčtování na účtech na stranách Má dáti a Dal a ke kontrole počátečních a konečných zůstatků všech účtů za určité období.

Tvorba obratové předvahy

Účetní výstup „Obratová předvaha“ naleznete na pracovní ploše modulu Účetnictví otevřením seznamu „Účetní výstupy“. Po kliknutí na „Obratová předvaha“ se zobrazí „Průvodce tvorbou obratové předvahy“, kde můžete specifikovat výběr údajů, které se budou zobrazovat v obratové předvaze.

Účetní období

Obraty do měsíce

Počet měsíců obratu

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka "Další".

Účty

:

Výběr typu „Seznam“

Při definici výběrové podmínky účetních výstupů je standardně použit "Seznam". Po stisku tlačítka "Výběr" je zobrazen dialog, kde v levé části seznamu jsou k dispozici všechny dostupné hodnoty. Dvojklikem nebo pomocí šipek přesouváte hodnoty do pravé části. Potvrzením tlačítka "OK" se dialog uzavře a hodnoty jsou přeneseny do náhledu podmínky. Výsledný filtr obsahuje záznamy, které splňují některou z podmínek seznamu. Pomocí šipek můžete přesunout všechny hodnoty z levé části do pravé a naopak.

Po vyplnění těchto údajů můžete průvodce dokončit nebo doplnit další specifikace po stisknutí tlačítka "Další".

Měny

Vybraná střediska

Průvodce ukončíte stisknutím tlačítka "Dokončit"

.

Seznam polí obratové předvahy

Obratová předvaha obsahuje následující pole, která jsou rozdělena na základní výstup a rozšířený výstup. Toto rozdělení slouží pro řízení tisku.

Základní výstup

Účet

Měna

Počáteční zůstatky (MD a DAL)

Obraty za období (MD a DAL)

Koncové zůstatky (MD a DAL)

Rozšířený výstup

Rozšířený výstup obsahuje kromě polí základního výstupu čísla účtových tříd a názvy jednotlivých účtů.

Dialog pro tisk

Dialog pro tisk obsahuje následující prvky:

  • Jazyk reportu

  • Přístupné sestavy

Pohyby na účtech

Pohyby na účtech – Inventura

  • Tisknout

Rozšířená verze tiskových sestav

Tisknout vodící čáry

Náhled

Tisk

PDF

Odeslat

Export do XLS

Podrobnější informace o tiscích naleznete na stránce nápovědy Tisky.

Našli jste odpověď?