Nákup – Předpisy zaúčtování

Všeobecné informace o předpisech zaúčtování najdete v samostatné kapitole "Základní seznamy – číselníky", oddíl "Předpisy zaúčtování".

Předpisy zaúčtování je nutné nastavit, než začnete vystavovat jakýkoliv doklad. Obsahují formulář:

__________________________________________________________________

Předpis zaúčtování – přijaté faktury

Nákup – Předpisy zaúčtování – Předpisy zaúčtování – přijaté faktury

Vytvořené předpisy zaúčtování je možné použít v:

Typech přijatých faktur

Při vytváření "Typu přijatých faktur" je možné na záložce „Účtování“ určit předpis zaúčtování. Je tam také nastaven účet Dal, proto se v tomto předpisu zaúčtování vyplňují pouze protiúčty pro výdej [MD].

Přijatých fakturách

Při vystavování jednotlivých přijatých faktur, kdy jsou předpisy nabízeny v poli Předpis zaúčtování na záložce „Specifikace“. Na záložce „Účtování a řádek DPH“ můžete předem nastavené účtování změnit.

Základní přednastavení je připraveno; toto nastavení je však nutné zkontrolovat a upravit, příp. doplnit dle vlastních požadavků.

__________________________________________________________________

Záložka "Zákl. informace"

Viditelnost v modulech

Po vyplnění zkratky a názvu v hlavním panelu vyberte nejdříve v pravé části "Viditelnost v modulech", pro který typ dokladu chcete vytvořit předpis zaúčtování. Zaškrtnutím daného příznaku definujete, v jakých modulech a jeho dokladech chcete předpis zaúčtování používat.

Lze mít stejný předpis zaúčtování např. pro banku i pokladnu. Výjimku tvoří interní doklady – pokud u nich zaškrtnete příznak, zneaktivní se zaškrtávání ostatních modulů a naopak. Důvodem je, že u interních dokladů se vyplňují účty MD a Dal.

Moduly, ve kterých lze zaškrtnout viditelnost:

  • Faktury – vydané, přijaté,

  • Ostatní zúčtovací vztahy – pohledávky, závazky,

  • Banka – příjem, výdej,

  • Pokladna – příjem, výdej,

  • Sklad – příjem, výdej,

  • Interní doklady.

Označíte-li v řádce "Faktury" přijaté, máte povinnost vyplnit v levé části "Nastavení účtů" pole "Účet pro výdej [MD]". Toto pole můžete vyplnit buď ručně – vkládáním určitého účtu nebo výběrem pomocí .

Vzhledem k tomu, že většina předpisů účtování u přijatých faktur může být shodná s předpisy účtování u modulu "Pokladna", lze současně označit v řádce "Pokladna" výdej. Tím se bude takto označený předpis zaúčtování zobrazovat současně i v předpisech zaúčtování – pokladní doklady.

__________________________________________________________________

Nastavení účtů

Účet pro výdej (MD)

Účet pro příjem (DAL)

DPH snížená

V České republice 15 % od roku 2013.

DPH 2. snížená

V České republice 10 % od roku 2015.

DPH základní

V České republice 21 % od roku 2013.

Pokud je účtovaná firma plátcem DPH, je vhodné mít vyplněny účty pro DPH v základní sazbě a DPH ve snížených sazbách. Účty se pak automaticky přenáší do vytvořených dokladů, což zjednoduší účtování položek daně z přidané hodnoty.

Kód plnění pro DPH

Pokud vyplníte kód plnění pro DPH, bude se i tento údaj přenášet do vytvořených dokladů.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Popis

Bližší charakteristika předpisu zaúčtování.

Poznámka

Další poznámka k předpisu zaúčtování. Poznámka slouží pouze pro vaší informaci, netiskne se na žádný doklad.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy.

Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od

Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

Platí do

Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Našli jste odpověď?