Od 1. 7. 2021 dochází k nahrazení režimu mini one stop shop (MOSS) za one stop shop (OSS). Nastavení OSS je dostupné od verze 2021.6 ve variantách licence Business a Premium. Připravili jsme pro Vás i videonávod.

Nastavení firmy

Prvotní nastavení OSS je v nastavení firmy na záložce Legislativa. Zde přibyla nová pole:

  • zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS, platné do 30.6.2021)

  • OSS - režim EU - určený pro e-shopy (přeshraniční prodej na dálku) a poskytovatele přeshraničních služeb koncovým spotřebitelům

  • OSS - režim mimo EU - určený pro odesílatele zboží, kteří sídlí mimo EU a posílají zboží v hodnotě do 150 EUR

  • OSS - dovozní režim - určený pro poskytovatele přeshraničních služeb mimo EU koncovému spotřebiteli v EU

Uživatelé MOSS automaticky přechází od 1. 7. 2021 na OSS, pokud tedy spadáte do režimu MOSS, budete mít zaškrtnuto jak první pole (zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS, platné do 30.6.2021), tak OSS režim.

Nastavení uložíme tlačítkem OK a v dialogovém okně vybereme "Založit nové nastavení platné od" a vyplníme datum 1. 7. 2021.

Stát DPH

Další nastavení je potom na typech dokladů. Na přijaté poptávky, vydané nabídky i přijaté objednávky přibylo pole Stát DPH. Při nastavení státu na typu dokladu nebo přímo na dokladech a následném generování navázaných dokladů se informace o státu DPH přenáší až do finálního dokladu.

Nastavení na typu vydané faktury

U vydaných faktur je nutné založit nový typ dokladu v menu Prodej - Typy dokladů - Typy vydaných faktur. Zde můžeme zkopírovat již stávající typ dokladu a na záložce Účtování přenastavíme následující pole:

Stát DPH: pokud chceme, aby se stát DPH dotahoval z typu dokladu, vyplníme stát DPH (pokud ponecháme pole prázdné nebo nebudeme mít zaškrtnuté pole "Preferovat na dokladech", bude se měnit v závislosti na státu dodání)

Předpis zaúčtování: nutné nastavit nový předpis zaúčtování se správným kódem plnění DPH

Preferovat na dokladech: pokud zaškrtneme toto pole, bude se dotahovat stát DPH z typu faktury, nikoliv ze státu dodání

Kódy plnění

V menu Předpisy zaúčtování přibyly nové kódy plnění DPH:

OSS - EU služby

OSS - EU zboží

OSS - mimo EU

OSS - dovozní režim

Kódy plnění je nutné přednastavit podle charakteru prodeje kvůli správnému přednastavení řádku DPH.

Vydaná faktura

Na vydané faktuře se poté doplní vše tak, jak máme nastaveno na typu dokladu. Pokud máme prázdné pole Stát DPH a nemáme zaškrtnuto Preferovat na dokladech, doplní se stát DPH podle státu dodání. Zde je hierarchie tímto způsobem:

1) stát DPH odběratele

2) pokud je jiná adresa dodání, má toto pole přednost před polem 1)

3) pokud je odlišné i místo určení, má toto pole přednost před polem 1) a 2)

Pozor! Stát DPH se mění pouze u neplátců DPH, kteří mají v adresáři odškrtnuto pole "Plátce DPH" a nemají vyplněné DIČ!!

Podívejte se také na postup pro generaci přiznání k OSS.

Našli jste odpověď?