V programu ABRA Flexi je možné nastavit pravidelný či nepravidelný pracovní úvazek. V případě pravidelného úvazku je jednodušší měsíční zpracování mezd, protože se odpracovaná doba doplňuje automaticky podle nastavení na konkrétním zaměstnanci.

Pracovní úvazky lze nastavit na třech místech, a to v nastavení firmy, na skupinách osob nebo na konkrétním zaměstnanci v personalistice. Přednost má vždy užší výběr, tedy konkrétní zaměstnanec má přednost přes skupinami osob a ty mají přednost před komplexním nastavením firmy.

Nastavení firmy

Do nastavení firmy se dostaneme přes menu Firma - Nastavení a poté zvolíme Moduly - Zaměstnanci - Úvazek

Skupiny osob

Skupiny osob nalezneme v menu Zaměstnanci - Skupiny osob. Novou skupinu založíme přes tlačítko Nový a poté přiřadíme nastavenou skupinu konkrétním zaměstnancům v personalistice v poli Skupina osob.

Personalistika

Konkrétní pracovní poměry nastavujeme vždy na jednotlivých zaměstnancích v menu Zaměstnanci - Personalistika na záložce Pracovní poměr:

Pravidelné či nepravidelné úvazky poté nastavujeme na záložce Úvazek.

Pokud vybereme, že se jedná o pravidelný pracovní rozvrh, nebudeme muset vyplňovat směny ani odpracované hodiny každý měsíc, ale Flexi si v tomto případě samo vyplní v každém měsíci fond 40 hodin týdně, tedy 160 hodin za měsíc. Pokud jsou zaměstnanci na nepravidelném pracovním úvazku, vyplňujeme pouze úvazek hodin týdně, který se ale do mezd automaticky vyplňovat nebude. Detaily o zadávání odpracovaných hodin naleznete níže.

Nutno ještě podotknout, že když měníte např. pravidelný pracovní rozvrh na nepravidelný od určitého data, je třeba nejprve kliknout na pole "Přidej nastavení" a teprve poté provést změnu pracovního poměru. Tak docílíme toho, že změna nebude mít vliv na již vypočtené měsíce a bude dohledatelné, kdy a co se na pracovním poměru změnilo!

Nepravidelný pracovní poměr

Nyní si ukážeme, jak zadávat odpracovanou dobu u nepravidelného pracovního poměru. Můžeme postupovat tak, že vyplníme detailně den po dni odpracované hodiny na záložce Směny v menu Personalistika:

Zde vybereme konkrétní měsíc a klikneme na tlačítko Změnit.

Tažením myší nebo proklikem jednotlivých polí můžeme zadat docházku zaměstnance. Tato docházka bohužel nejde importovat ani do Flexi, ani z Flexi ven.

Druhým způsobem je vyplnit hodiny v menu Zaměstnanci - Aktualizace mezd. Zde rozklikneme konkrétního zaměstnance a vyplníme počet hodin na záložce Fond pracovní doby a řádku taktéž Fond pracovní doby. Zde klikneme na tlačítko Změnit:

Abychom mohli vyplnit odpracované hodiny, je nutné zaškrtnout pole Uživatelská změna času.

Poté stačí vyplnit pole Hodiny a Dny pracovní. Formulář uložíte přes tlačítko Uložit a zavřít a následně je nutné kliknout na pole Přepočti mzdu, aby se změna promítla do mzdy.

Stálé mzdové složky

Pokud se vám po přepočtu mezd nic nevypočítalo, zřejmě nemáte zadanou stálou mzdovou složku. Tu můžete nastavit v menu Personalistika - Stálé mzdové složky, kde vyberete hodinovou nebo měsíční mzdu, podle toho, zda odměna závisí na odpracovaných hodinách či nikoliv.

Pokud zde ale nastavíte měsíční mzdu a nebudou zadané odpracované hodiny, do pole částka se vyplní 0, viz. obrázek. I v případě měsíční mzdy u nepravidelného pracovního poměru je tedy nutné vyplnit Směny nebo Fond pracovní doby, jak bylo ukázáno výše!

Našli jste odpověď?