Jednotný správní doklad slouží k celní deklaraci zboží ze zemí mimo EU za účelem jeho propuštění do celního režimu. Při dovozu zboží mimo Evropskou unii obdržíte tento formulář, na kterém Vám celnice vyměří clo a DPH.

Níže se podíváme, jak JSD zadat ve Flexi.


1. Klasické zadání PF

Zadáte přijatou fakturu za pořízení zboží:

Při pořízení zboží z jiného členského státu vzniká tuzemskému plátci povinnost přiznat daň a zároveň má možnost uplatnit nárok na odpočet. Je tedy nutné, aby se ve Flexi dodrželi podmínky pro reverse charge mimo EU.

__________________________________________________________________

2. Zadání JSD dokladu

Ve Flexi jsou dva způsoby, jak JSD zadat.
A - Vyčíslení hodnoty DPH - Interní doklady
B - Vyčíslení hodnoty DPH a cla - Ostatní závazky (kvůli následné úhradě)
__________________________________________________________________

A - Vyčíslení hodnoty DPH - Interní doklady

Účetnictví - Interní doklady - zde vytvoříme záznam a skrze položky přidáme hodnotu DPH:

__________________________________________________________________

B - Vyčíslení hodnoty DPH a cla - Ostatní závazky

Účetnictví - Ostatní závazky - zde vytvoříme záznam o třech položkách:

1. Vyčíslení cla
2. Částka s příslušnou sazbou DPH
3. Částka mínusem bez vlivu na DPH

Našli jste odpověď?