Skip to main content
Výber spoločnosti v doklade a zmena jej údajov

Nastavenie spoločnosti na doklade vo webovom rozhraní

Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Pri vytváraní nového dokladu musíte zadať spoločnosť, pre ktorú doklad vytvárate. Firmu možno jednoducho vybrať z adresára firiem (stačí začať písať jej názov, asistent potom začne ponúkať firmy) alebo, ak sa firma ešte v adresári nenachádza, je možné všetky údaje vypísať ručne. V tomto prípade sa v ľavom dolnom rohu zobrazí otázka, či chcete firmu uložiť do adresára.
Tá istá otázka sa zobrazí, ak vyberiete firmu z adresára a potom zmeníte niektorý z údajov o firme. Upozornenie v ľavom dolnom rohu vás uistí, či chcete zmeny v adresári spoločnosti uložiť, alebo či ide o jednorazovú zmenu.

Did this answer your question?