Ladiace výpisy

Návod na spustenie aplikácie s ladiacimi výpismi

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Ladiace výpisy slúžia k získaniu informácií o prípadnej chybe pri behu aplikácie. Spustenie ladiacich výpisov sa líši podľa operačného systému, ktorý používate:

Windows

Spustiť Start alebo vyhľadávanie a zadať "FlexiBee s ladiacimi výpismi"
Ak sa nedá zástupca nájsť, je nutné preinštalovať aplikáciu na novšiu verziu, ktorá zástupcu už obsahuje.

Linux

V terminálovom okne zadajte príkaz: flexibee
(Terminál spustíte Aplikácia → Príslušenstvo → Terminál,

prípadne K-menu->Systém->Konzola)

MacOS

V terminálovom okne zadajte:

/Applications/Flexibee.app/Contents/MacOS/flexibee-console

(Terminál nájdete v Aplikáciách v zložke Utility, poprípade ho môžete spustiť cez Spotlight, ktorý vyvoláte stlačením klávesovej skratky Command + medzerník. Do textového poľa Spotlightu následne stačí zadať slovo Terminál a voľbu potvrdiť klávesm Enter.)


Po spustení aplikácie sa otvorí štandardné grafické okno pre prihlásenie do Flexi, zatiaľ čo do okna s príkazovým riadkom sa vypisujú rôzne ladiace a chybové výpisy. Toto okno nezatvárajte, došlo by tak i k ukončeniu aplikácie. Vo Flexi skúste vykonať činnosť, s ktorou máte problém. Ak sa v terminálovom okne zobrazí chybový výstup, tak nám ho pošlite spolu s popisom problému k analýze na adresu podporaflexi@abra.eu.

Did this answer your question?