Rušenie dokladov sa nezastaví, ale trvá veľmi dlho, je to spôsobené databázovými spúšťačmi.
Po zrušení faktúry sa zrušia súvisiace skladové doklady, zrušia sa skladové položky a po každom zrušení sa prepočítajú zásoby.
Riešením je vypnúť tieto spúšťače a postupovať takto:

  1. Zakázanie spúšťačov - alter table dpolsklad disable tirgger user;

  2. Import XML na zrušenie faktúr

  3. Zakázanie spúšťačov - zmena tabuľky dpolsklad povolí tirgger user;

  4. Spustenie prepočítania zásob

  5. Spustenie prepočtu zostatkov na účtoch

Posledné dva kroky môžu trvať niekoľko hodín!

Počas týchto operácií by nikto nemal mať prístup k Flexi, bolo by vhodné zakázať prístup vrátane API. Preto sa odporúča vykonávať tento proces v noci.

Did this answer your question?