Elcom - Zrušenie dokladu

Zrušenie dokladu na fiškálnej pokladni Elcom

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak zrušíte doklad vo Flexi, ale nemáte k nemu aktuálne pripojenú pokladňu Elcom, na ktorú boli tržby pri vytvorení dokladu zaevidované, musíte tržby dodatočne zrušiť v Elcome.

  1. Zrušenie vo Flexi - znovu otvorte predaj a kliknite na Služby - Zrušiť - fiškálna pokladňa, v tomto prípade sa predaj opäť odošle do spoločnosti Elcom, ale s mínusovou hodnotou (táto funkcia bola pridaná vo verzii 2018.2.6).

  2. Zrušenie sa vykonáva v systéme Elcom - prostredníctvom ponuky a funkcie zrušenia.

Did this answer your question?