Ak je v zostatku vystavená faktúra (FAV), o ktorej vieme, že už nebude zaplatená, riešením je vzájomný zápočet, kde na jednej strane bude faktúra a na druhej strane sa len zaúčtuje (protiúčet je na vašom uvážení).

Did this answer your question?