Pre správnu funkčnosť je potrebné nastaviť:


1) Nastavenie EKO-KOM na cenové položky v viditeľnosti obalov EKO-KOM

2) Na faktúrach vydaných/prijatých musíte uviesť typ balenia

3) Správa sa potom načíta v Produkt -> Správa o výrobe obalov EkoKom

Did this answer your question?