Skip to main content
Cenotvorba - Cenové skupiny

Individuálne ceny pre skupiny zákazníkov

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Cenové skupiny plnia úlohu skupín zákazníkov, na ktoré možno aplikovať individuálne ceny. Môže to byť vyššie uvedená pevná individuálna cena alebo cena vypočítaná metódou výpočtu cenovej úrovne.

Cenové skupiny nájdete na nasledujúcej ceste:

Tovar -> Cenové skupiny

Po vytvorení skupiny ju musíte priradiť konkrétnym zákazníkom. Toto je možné vykonať individuálne na karte špecifikácie konkrétneho obchodného partnera.

Alebo viacerým obchodným partnerom naraz pomocou hromadnej zmeny. Tú nájdete v hlavičke adresára (podobne ako v iných agendách).

Ak máme k príslušným zákazníkom priradenú skupinu cenníkov, nemáme inú možnosť, ako nastaviť príslušné ceny pre túto skupinu cenníkov.

Môže to byť buď individuálne oceňovanie, na ktorého nastavenie máme návod v inom článku.

Alebo cenová úroveň, ktorej princípy sú vysvetlené v ďalšom tutoriáli.

Označovanie:

Did this answer your question?