Mimo pokladničnú a bankovú evidenciu sa to robí automaticky inicializáciou.
Pre pokladničnú a bankovú evidenciu je to potrebné robiť ručne pomocou interných dokladov.

Did this answer your question?