Chybu

spôsobuje nedostatok položiek sady na sklade

.

Bohužiaľ, aj keď je k dispozícii dostatočný počet kusov jednotlivých položiek sady, nie je možné pridať sady do inventára.

Je potrebné vložiť jednotlivé položky, ktoré sú súčasťou súpravy.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Podrobný opis inventúry v systéme Flexi

Did this answer your question?