Inventúra - nedostatok tovaru

Inventúrne hlásenia pri pokuse o generovanie skl. dokumenty na sklade nie je dostatok položiek (na sklade je tovar)

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Chybu

spôsobuje nedostatok položiek sady na sklade

.

Bohužiaľ, aj keď je k dispozícii dostatočný počet kusov jednotlivých položiek sady, nie je možné pridať sady do inventára.

Je potrebné vložiť jednotlivé položky, ktoré sú súčasťou súpravy.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Did this answer your question?