Prenos obrázkov do e-shopu

Prenos obrázkov z Flexi do e-shopu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aby ste mohli preniesť obrázky z Flexi do e-shopu, musíte pridať obrázky do príloh v cenníku, na karte Produkty - Cenník - Prílohy.

Did this answer your question?