Zjednotenie skladov

Zjednotenie skladov vo Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak máte vo Flexi viac skladov a potrebujete ich zjednotiť do jedného, najjednoduchším spôsobom je preniesť všetko zo skladov do vybraného skladu.

Tiež je možné v module Tovar - Zoznam skladov - po kliknutí na sklad - na záložke Správa obmedziť platnosť jednotlivých skladov napr. na rok 2017 a po inicializácii ďalšieho účtovného obdobia ich už v nasledujúcich účtovných obdobiach neuvidíte.

Did this answer your question?