Do verzie 2021.4.0 - Účtovanie zásob v B

Do verzie 2021.4.0 - Ako nastaviť účtovanie zásob v B

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Tento návod je platný len do verzie 2021.4.0.

Pri účtovaní metódou B nastavte na typoch dokladov príslušné pravidlá účtovania (buď na karte účtovania príslušné účty - 501 pre materiál, 504 pre tovar atď., alebo existujú preddefinované pravidlá účtovania pre metódu B).

Skladové účtovníctvo nie je možné vypnúť, vzniklo by veľa nezaúčtovaných dokladov - preto je vhodnejšie nastaviť účet 504 alebo 501 atď. aj ako skladový účet, a teda príjmy/výdaje sa budú účtovať na 504/504. Odporúča sa tiež skontrolovať skupiny tovarov a materiálov, aby ste sa uistili, že nebol zriadený žiadny iný účet, ktorý by mohol ovplyvniť zaúčtovanie.

Did this answer your question?