Nesúlad skladovej hodnoty

Skladová hodnota v Kč je vyššia a nezodpovedá cenám na príjemkách

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Napr. prijímame tovar za rovnakú cenu, napr. 15 000 Kč, a za rovnakú cenu tovar bežne vydávame. Stáva sa však, že pri výpočte stavu zásob k danému dátumu vidíme v poli Stav zásob v MJ 1 položku, ale v poli Stav zásob v Kč 45 000 Kč.

Otvorte modul Položka - Skladové karty - vyhľadajte príslušnú kartu a otvorte ju. V spodnej časti skladovej karty nájdete všetky príjmy a výdaje tovaru v aktuálnom účtovnom období. Ak má niektorá z výdajových položiek nulovú cenu, stav zásob v MJ zodpovedá skutočnému stavu zásob, ale hodnota zásob v Kč nebola znížená o výdajovú položku.

V tejto chvíli teda musíme v module Tools spustiť funkciu Prepočet skladu, ktorá k nulovým výdajom pripočíta priemernú cenu a hodnota skladu v Kč sa vyrovná.

Did this answer your question?