Na danom prijímači je potrebné nastaviť Pokročilý typ pohybu na Príjem výrobku.

Did this answer your question?