Nanešťastie nie je možné rozdeliť počet položiek faktúry vytvorenej z faktúry (inak, keď vykonáte "Hromadnú fakturáciu tržieb" z pozície faktúry, je možné pridať alebo odstrániť jednotlivé položky, ale nie zmeniť ich počet.

Ak ste už v prvom kroku vykonali rozdelenie podľa faktúr (vydanie/prijatie prijatého tovaru/vydané objednávky), bolo by potom možné fakturovať jednotlivé vydania/prijatia spojené s objednávkou. Mohli by ste teda mať napr. objednávku na 4 položky po 100 kusoch, z ktorých by ste postupne vydali/prevzali tovar v danom počte kusov (napr. 1 položka 30 kusov, 2 položky 50 kusov, ...). Tieto výdajné/prijímacie položky sa potom môžu fakturovať samostatne.

Did this answer your question?