Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Modul: tovar
Je možné fakturovať len ľubovoľný počet položiek faktúry
Je možné fakturovať len ľubovoľný počet položiek faktúry
Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nanešťastie nie je možné rozdeliť počet položiek faktúry vytvorenej z faktúry (inak, keď vykonáte "Hromadnú fakturáciu tržieb" z pozície faktúry, je možné pridať alebo odstrániť jednotlivé položky, ale nie zmeniť ich počet.

Ak ste už v prvom kroku vykonali rozdelenie podľa faktúr (vydanie/prijatie prijatého tovaru/vydané objednávky), bolo by potom možné fakturovať jednotlivé vydania/prijatia spojené s objednávkou. Mohli by ste teda mať napr. objednávku na 4 položky po 100 kusoch, z ktorých by ste postupne vydali/prevzali tovar v danom počte kusov (napr. 1 položka 30 kusov, 2 položky 50 kusov, ...). Tieto výdajné/prijímacie položky sa potom môžu fakturovať samostatne.

Did this answer your question?