Skip to main content
Záznamy o obaloch EKO-KOM

Záznamy o obaloch EKO-KOM a ich nastavenia

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Záznamy o obaloch slúžia na evidenciu a generovanie dokumentov pre národne platné záznamy. K dispozícii sú dve elektronické verzie:

  • MS Excel

  • 602 XML Filler

Nastavenia

Nastavte záznamy EkoKom pre každú položku cenníka v module Produkty -> Cenník na karte Záznamy o balení EkoKom:

Tu vyplníme všetky typy obalov pre výrobok:

Doporučenie:

Tento záznam môžete importovať aj z programu Excel v ponuke Nástroje -> Import -> Import z programu Excel -> Záznam o balení EkoKom.

Na prijatej alebo vydanej faktúre potom vyplníme na karte EKOKOM typ balenia:

Zpráva o výrobe obalov spoločnosti EKO-KOM

Správu potom môžete zobraziť prostredníctvom ponuky Produkty -> Správa o výrobe obalov:

Did this answer your question?