Duplicitné hodnoty sú zrejme spôsobené špecifikáciou typu pohybu príjemky prepojenej s faktúrou.

Jedinečný príjem, ako jediný z typov pohybu, vstupuje do výkazu Intrastat.

Faktúry s väzbou na faktúru by mali mať inú špecifikáciu typu pohybu.

Did this answer your question?