Report pre zálohy a ZDD, ktoré neboli odpočítané

Aký report mám použiť na zobrazenie zálohových faktúr a ZDD, na ktoré nebola vystavená konečná faktúra

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Záznamy v agende faktúr je potrebné vyfiltrovať podľa typu dokladu (pravdepodobne ADVANCE a DEDIT) a podľa stĺpca "Odpočet zrážok" (filter nie je rovný "Odpočet").

Did this answer your question?