Záznamy v agende faktúr je potrebné vyfiltrovať podľa typu dokladu (pravdepodobne ADVANCE a DEDIT) a podľa stĺpca "Odpočet zrážok" (filter nie je rovný "Odpočet").

Did this answer your question?