Automatické vyplnenie riadku 20 DPH

Nemôžem nastaviť automatické vyplnenie riadku 20 DPH pre faktúry vystavené do EÚ

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak zadáte faktúru s kódom účtovania "Dodanie tovaru" a zákazník je z EÚ a je platcom DPH, riadok 20 sa vyplní automaticky.

Did this answer your question?