Vlastná doprava vo faktúre

Ako nastaviť vlastnú dopravu vo faktúre

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vlastnú dopravu môžeme nastaviť v číselníku, kde pridáme novú položku Vlastná doprava. Potom môžeme tento formulár použiť vo faktúrach.

Did this answer your question?