Vlastnú dopravu môžeme nastaviť v číselníku, kde pridáme novú položku Vlastná doprava. Potom môžeme tento formulár použiť vo faktúrach.

Did this answer your question?