Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaZamestnanci
Vyhlásenie daňovníka a žiadosť o ročné zúčtovanie dane
Vyhlásenie daňovníka a žiadosť o ročné zúčtovanie dane

Ako hromadne vyplniť vyhlásenie daňovníka a ročné daňové priznanie

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

ABRA Flexi zvyčajne neobsahuje tlačivo Vyhlásenie daňovníka ani Žiadosť o ročné zúčtovanie. Stiahnutím používateľského tlačidla si však môžete zjednodušiť prácu.

Toto používateľské tlačidlo môžete do Flexi nahrať cez Nástroje - Import - Import XML. V menu Zamestnanci - Personalistika sa vám potom zobrazí nové tlačidlo "Vyhlásenie daňovníka".

Klikneme na tlačidlo nový používateľ a stiahne sa súbor csv. Otvoríme ho, môžeme ľubovoľne vymazať zamestnancov, pre ktorých nechceme vyhlásenie alebo žiadosť o ročné zúčtovanie a uložiť ho vo formáte xslx.

Potom otvoríme súbor s ročným priznaním alebo tlačivom vyhlásenia daňovníka a ako zdroj údajov vyberieme súbor, ktorý sme uložili vo formáte xlsx.

V dialógovom okne vyberte možnosť ÁNO:

Potvrďte OK:

Teraz vyberte položku Nájsť zdroj údajov:

A ako zdroj údajov vyberte súbor, ktorý sme uložili vo formáte xlsx.

Teraz na hornom paneli vyberte kartu Korešpondencia - Dokončiť a zlúčiť.

Tu si môžeme vybrať, čo s výsledným súborom urobíme, či ho chceme ďalej upravovať alebo či ho chceme vytlačiť alebo odoslať:

Formulár sa potom predvyplní údajmi, ktoré boli zadané v súbore Excel.

Did this answer your question?