HttpContentTooLargeException

Táto chyba sa zobrazuje v lokálnych inštaláciách alebo na vlastných serveroch pri vytváraní zálohy dát

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Táto chyba sa zobrazuje len v lokálnych inštaláciách alebo na vlastných serveroch pri vytváraní zálohy dát. Nikdy sa nezobrazuje v službe Cloud. Bohužiaľ, zatiaľ nevieme, čo ju spôsobuje. V prípade, že sa objaví, je potrebné reštartovať počítač alebo celý server (nestačí reštartovať iba server Flexi).

Did this answer your question?