Skip to main content
Zaokrúhľovacia položka v PDP

Automaticky vytvorená zaokrúhľovacia položka a FAV v prenesenej daňovej povinnosti

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak sme vystavili faktúru v prenesenej daňovej povinnosti a jednou z položiek je automaticky vytvorená zaokrúhľovacia položka, táto položka preberá riadky DPH a kontrolného výkazu podľa hlavičky dokladu a toto nastavenie nie je možné zmeniť.

Riešenie spočíva v nastavení Nie zaokrúhľovať v poli Celkom (objednávky) na takomto doklade na karte Metóda zaokrúhľovania. Následne v sekcii položiek dokladu pomocou tlačidla Pridať pridajte novú položku s hodnotou zaokrúhlenia a na záložke Účtovníctvo/Úpravy zrušte začiarknutie políčka Kopírovať z dokladu pre riadky DPH a KH a nastavte hodnoty Nemá vplyv. Takto vytvorená zaokrúhľovacia položka nebude vstupovať do daňových priznaní DPH a KH.

Did this answer your question?