Keď sme dostali dobropis na faktúru, musíme zadať opačné údaje v krajine odoslania a v krajine určenia.

Príklad, ak máme na faktúre uvedenú krajinu odoslania Česká republika a krajinu určenia Slovensko, na dobropise musíme uviesť krajinu odoslania Slovensko a krajinu určenia Česká republika.

Did this answer your question?