Skip to main content
Poukážka a EET

Ako zabezpečiť správne odoslanie do EET v prípade predaja a uplatnenia poukážky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Na cenníkovej položke (poukážke) je potrebné nastaviť nasledovné:

Pokiaľ ide o predaj poukazov, stačí položku štandardne pridať do faktúry a uložiť ju (bude správne odoslaná do EET).

Ak ide o uplatnenie poukazu zákazníkom, je potrebné pridať poukaz na faktúru s mínusovou sumou (alebo množstvom), správa sa do EET odošle automaticky (ak je množstvo +1, odošle sa veta 23, ak je množstvo -1, odošle sa veta 24).

Did this answer your question?