Súhrnná fakturácia objednávok

Ako súhrnne fakturovať prijaté objednávky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak chceme fakturovať viacero objednávok naraz, zaškrtneme pole Fakturovať súhrnne na objednávkach (karta Fakturácia).

Po zadaní predaja môžete vytvoriť faktúry zaškrtnutím jednotlivých objednávok, ktoré chcete fakturovať. Potom cez Služby alebo pravým tlačidlom myši použite funkciu - Vytvoriť faktúru vydania. Táto funkcia nevytvára súhrnnú faktúru, ale vytvára faktúru pre každú objednávku zvlášť.

Ak by sme potrebovali fakturovať objednávky v jednej faktúre, museli by sme to urobiť prostredníctvom faktúry. Vedľa položiek faktúry sa nachádza rozbaľovací zoznam a jedna z funkcií sa volá Realizácia objednávky (pomocou nej môžete fakturovať viacero objednávok do jednej faktúry).

Did this answer your question?